První sérii cvičení na rozvoj obratnosti, koordinace a agility, které je možné zařadit jak v tréninku během přípravného období, ale i v rámci soutěže, jsme si  ukázali v cvičení Obratnostní a koordinační běhy ve fotbale, mezi další cvičení, které by nemělo uniknout vaší pozornosti je pohybová hra Chytání ocásku v kruhu

Doporučení pro trénink jsou taková, že rozvoj agility, koordinace a obratnosti by se měl v tréninkovém týdnu objevit jednou nebo dvakrát, v případě mládežnických týmů to může být i častěji. Cvičení Obratnostní a koordinační běhy v šestiúhelníku je zaměřeno především na časté změny směru a vyražení na krátkých úsecích.     

 

Tipy na kondiční cvičení se zaměřením na koordinaci:

 

 

Cíl koordinačně-obratnostního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj koordinačně-obratnostních, silových a rychlostních schopností hráčů. Při běhu s maximální intenzitou hráč na malém prostoru provádí rychlé změny směru běhu, akceleruje a provádí změny směru běhu, včetně správného postavení těla. Po hráčích požadujeme koncentraci, maximální nasazení,  zaujetí a snahu o maximální intenzitu provedení. Hráči se musí naučit být  schopni na úseku 30-45 metrů schopni maximálně agresivního běhu.        

 


Organizace koordinačně-obratnostního cvičení:

- herním prostorem cvičení je šestiúhelník
- délka jedná strany šestiúhelníku jsou 3 metry
- lomové body šestiúhelníků jsou vyznačeny pomocí 6 kuželů
- v těžišti šesti úhelníku je umístěn poslední kužel
-- cvičení je určeno pro 1-10 hráčů
- aktivně se cvičení účastní jeden hráč (A)
- hráč (A) stojí ve výchozí pozici u dolního lomového bodu

 

Popis koordinačně-obratnostního cvičení:

- hráč startuje z výchozí pozice
- s maximální intenzitou probíhá stanovenou trasu
- v průběhu, kdy hráč probíhá trasu, tak se rukou dotýká kuželů v lomových bodech
- po dokončení stanovené trasy se hráč volně vrací do výchozí pozice
- během cvičení je třeba dodržet požadovaný interval zatížení a odpočinku


Větrník 


Osmička 


Stromeček 


Lipový list

 

Mašlička


Radiace 


Květina 


Tipy na související cvičení z koordinační abecedy:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) posunout středový kužel mimo těžiště
- cvičení je možné provádět:
(a) zrcadlově, ve dvou hráčích současně
(b) s míčem, s důrazem na vedení a ovládání míče
- hráči střídavě běží popředu a pozadu, ke změně dochází u kuželu
- kdykoliv je hráč u středového kuželu, tak mu trenér nahazuje míč na hlavičku
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 7x kužel (meta, zapichovací tyč)
- případně míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE