3D ANIMACE  Rozvoji startovní a sprinterské rychlosti s míčem jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali v seriálu Sprint za míčem po přihrávce. Cvičení zaměřená na vyražení a prvních několik kroků sprintu jsme popisovali v seriálu Přihraj a vyraž bez míče.
 
Druhý díl seriálu s názvem Startovní rychlost v trojúhelníku navazuje na první část, u hráčů rozvíjí schopnost rychle reagovat, rychle vyrazit, změnit směr běhu po krátkém běžeckém úseku a vyrovnat se v průběhu cvičení s přítomností soupeře
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, rychlosti reakce hráčů, koordinace a obratnosti při běhu s častými změnami směru. Hráči v cvičení střídají krátké, intenzivní běžecké úseky a časté změny směru. Navíc se musí vyrovnat s tím, že se musí vyhnout při běhu soupeři. 
 
 
Organizace kondičního cvičení:                                                                
 
- herním prostorem cvičení je obdélník 10x20 metrů
- na jednom konci herního prostoru je vyznačen trojúhelník
- rovnostranný trojúhelník má délku strany 6 metrů
- 10 metrů od trojúhelníku je koncová zapichovací tyč
- cvičení je určeno pro dvojici hráčů
- hráči stoji u vrcholu trojúhelníku, který je nejvzdálenější o cílové tyče
- každý hráč stojí na jedné straně zapichovací tyče 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje pokynem trenér
- hráči vyráží ke své bližší tyči šikmo vpřed
- tyč obíhají z vnější strany
- po oběhnutí tyče běží ke třetímu vrcholu trojúhelníku
- opět tyč obíhají z vnější strany
- po oběhnutí tyče pokračují k cíli
- během cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku    
 
Varianty:  
 
- hráči cvičení provádí s míčem (vedení míče)
- je možné upravit velikost trojúhelníku
- je možné změnit vzdálenost cílové zapichovací tyče
- hráči před vyražením provádí obratnostní cvik (leh, sed, klik, kotoul, ...) 
 
Pomůcky:
 
- 4x zapichovací tyče (velké kužely)
- rozlišovací trika
- 2x míč (při variantě s míčem) 
 
 TIP REDAKCE