Rozvoji rychlostních schopností jsme se poslední době věnovali v rychlostně-kondičních cvičeních Kombinace a vyražení jako v zápase nebo Vyražení a rychlost ve čtverci s míčem, které v sobě kombinuje jak rozvoj kondice v podobě startovní rychlosti, tak dovednosti hráčů rychle pracovat s míčem.

Cvičení s názvem Maximální sprint dvojice ve tvaru osmičky, které je vhodné pro trénink se zaměřením na rozvoj startovní rychlosti, explozivního vyražení, sprinterské rychlosti se změnou směru běhu. Cvičení je organizováno formou duelu dvou hráčů, kteří soutěživou formou rozvíjí rychlostní schopnosti fotbalistů.


Cvičení je určeno pro všechny mládežnické věkové kategorie, nejčastěji bude používáno u starších žáků a dorostenců. Zvládnou ho ale i mladší žáci nebo je zajímavým zpestřením rychlostního tréninku dospělých (muži/ženy). 

 

 

Tipy na rychlostní cvičení organizované soutěživou formou: 

 

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostního cvičení je rozvoj rychlostních schopností hráčů, včetně schopnosti hráčů rychlé reagovat na pohyb protihráčů, schopnost rychle se rozhodnout, ve sprintu s maximální intenzitou měnit směr běhu, na jednu i druhou stranu. Hráči jsou motivováni zábavnou formou cvičení, kdy jeden hráč musí utéct druhému, respektive druhý se pokouší dohonit prvního. 

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník 20x12 metrů
- uvnitř herního prostoru jsou vyznačeny dva kruhy za sebou
- průměry obou kruhů jsou 8 metrů
- dolní kruh je ve vzdálenosti 2 metrů do startovního kuželu
- rozestup dvou kruhů jsou dva metry
- cvičení je určeno pro 2-18 hráčů
- cvičení probíhá vždy ve dvojici
- červený hráč, který startuje cvičení, stojí na dolní straně dolního kruhu
- modrý hráč, který reaguje na červeného hráče, stojí u startovacího kuželu
- všichni hráči jsou bez míče  

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje červený hráč
- červený hráč si vybírá stranu kruhu, na kterou vyrazí 
- červený hráč vyrazí a obíhá po obvodu obou kruhu, tak aby opsal tvar číslice 8
- modrý hráč reaguje na pohyb a stranu, do které vyrazil červený hráč
- červený hráč se pokouší proběhnout celý tvar osmičky, tak aby ho modrý nedohnal
- modrý hráč běží za červeným hráčem a pokouší se ho dohnat
- cvičení končí proběhnutím osmičky nebo dohnáním prvního hráče
- poté cvičení pokračuje další dvojicí  

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost kruhů, které hráči obíhají (zvětšit/zmenšit)
(b) vzdálenost startovacího kuželu od dolního kuželu (zvětšit/zmenšit)
(c) rozestup dvou kruhů (zvětšit/zmenšit)
(d) změnit tvar z kruhů na čtverce/obdélníky
- hráči cvičení provádí "slabší nohou"
- hráči cvičení provádí (přihrávky, běh) s míčem v ruce 
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube 

 

 

Pomůcky:

- 12x meta (červená)
- 12x meta (modrá)
- 1x kužel
- 2x míč (varianta)
- 2x malá přenosná branka (varianta)
- 4x zapichovací tyč (varianta)

 

TIP REDAKCE