VYTRVALOST  Přestože je přípravné období na svém konci, tak na stránkách www.trenink.com přicházíme s další inspirací na herně-kondiční cvičení, protože i v průběhu soutěžního období je třeba udržovat a obnovovat kondični schopnosti hráčů, tak jako v třetí části seriálu Rychlostní vytrvalost ve čtverci s míčem.
 
Úvodní část seriálu Vytrvalost s míčem po celém hřišti využívá pro svou organizaci proudovou, hráči pravidelně střídají přihrávky, vedení míče a pohyb bez míče. To vše maximální možnou intenzitou.  
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem kondičního cvičení je rozvoj nebo obnova rychlostní a krátkodobé vytrvalosti pomocí přihrávek, vedení míče a intenzivních přeběhů bez míče v prostoru celé hrací plochy. Hráči pravidelně střídají intenzivní činnost a odpočinek.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem kondičního cvičení je prostor mezi pokutovými územími
- v herním prostoru je vyznačeno šest pozic
- čtyři pozice jsou v rozích pokutového území
- dva pozice jsou na půlící čáře, na úrovní boku pokutového území
- cvičení je určeno pro šest hráčů
- hráči jsou rozdělení na dvě trojice (A,B,C) a (X,Y,Z)
- míč mají hráči (A) a (X)
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení probíhá paralelně ve dvou trojicích
- cvičení zahajují hráči (B) a (Y)
- popis cvičení je pouze pro jednu trojici
- hráč (B) se ze středu rozbíhá proti hráči (A)
- hráč (A) s míčem přihrává na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce se hráč (A) rozbíhá do středu, směrem k hráči (C)
- hráč (B) prvním dotykem naráží na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (B) po naražení přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (B) míč vede přes polovinu hrací plochy 
- poté přihrává hráč (A) na hráče (C)
- po přihrávce pokračuje během proti hráči (C)
- hráč (C) prvním dotykem míč vrací na rozběhnutého hráče (A)
- okamžitě po přihrávce se hráč (C) rozbíhá do středu
- hráč (A) prvním dotykem naráží na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (A) po naražení přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a vede ho přes polovinu hrací plochy
- cvičení se opakuje 
 
Varianty:
 
- hráč (A) po dokončení akce přebíhá na pozici hráče (Z) - videoukázka
- je možné zvětšit/zmenšit velikost herního prostoru
- cvičení je možné provádět ve více trojicích (3,4)
 
Pomůcky:
 
- 2x míč
- 6x mety (kužely, kloobučky)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Technika a kondice s míčem (2.část)