Vytrvalostní schopnosti hráčů jsou ve fotbale pilířem, na kterém stojí základ herního a kondičního výkonu. Vysoká úroveň vytrvalostních schopností vytváří v hráčském organismu takové podmínky, aby hráč mohl odehrát celé utkání v plném tempu a vysokém nasazení, po celou dobu jeho trvání.

Neméně důležitým úkolem vytrvalosti je co nejlépe rozvinout zotavovací schopnost organismu, která je využívána v průběhu celé hry, ale i po jeho skončení. Vytrvalostní schopnosti jsou nutným předpokladem pro uplatnění taktických a technických dovedností. Z tréninkového hlediska je vytrvalost jednou z důležitých složek kondiční přípravy a proto přinášíme sadu kondičně-vytrvalostních cvičení, které je možné provádět v rámci individuálního tréninku pro jednoho hráče, ale i jako součást skupinového nebo týmového tréninku.


Fotbal je z hlediska tělesného zatížení charakterizován modelem střídavého zatížení, ve kterém se střídají intervaly krátkodobého zatížení maximální intenzity s intervaly nižší nebo minimální intenzity, které mají zotavný charakter.

Pro efektivní kondiční trénink je třeba, aby kondiční zatížení v tréninku bylo totožné nebo velmi blízké pohybové činnosti v utkání, a to jak z hlediska zatížení (intenzita nebo doba trvání), tak i z hlediska pohybového. Hráči by měli být zatěžováni pohybovou činností, která je typická pro herní výkon.  

 

Cíl kondičních cvičení:

Cílem vytrvalostně-kondičních cvičení je rozvoj krátkodobé a střednědobě vytrvalosti bez míče, pomocí střídavé metody. Střídavá metoda probíhá bez přerušení pohybového zatížení (běhu), se změnami směru běhu, ale je charakteristická střídáním velikosti intenzity (maximální, submaximální, výklus, chůze). Střídání intenzity zatížení umožňuje zapojit všechny typy svalových vláken. 

Cílem je vedle zlepšení aerobního systému energetického krytí také zlepšení kardiovaskulárního systému hráče a zvýšení jeho aerobní kapacity.

 

1) Radiátor

Délka: 700-750 metrů
Interval zatížení: 4-5 minut
Interval odpočinku: 1 minuta (krátký), 2 minuty (střední)
Počet opakování: 3-5x
Počet sérií: 2-4
Odpočinek mezi sériemi: 3-5 minut
Počet úseků: 13
(a) Sprint (90-100%): 3x
(b) Submaximální běh (70-80%): 3x
(c) Výklus (50%): 3x
(d) Chůze (20%): 4x

 

 
 

2) Mořský krab 

Délka: 250-300 metrů
Interval zatížení: 90 vteřin - 2 minuty
Interval odpočinku: 30 vteřin (krátký), 45 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-6x
Počet sérií: 3-5
Odpočinek mezi sériemi: 2 minuty
Počet úseků: 12
(a) Sprint (90-100%): 2x
(b) Submaximální běh (70-80%): 2x
(c) Výklus (50%): 4x
(d) Chůze (20%): 4x

 


3) Šikmá zpátečka

Délka: 300-350 metrů
Interval zatížení: 90 vteřin - 2 minuty
Interval odpočinku: 30 vteřin (krátký), 45 vteřin (střední)
Počet opakování: 4-6x
Počet sérií: 3-5
Odpočinek mezi sériemi: 2 minuty
Počet úseků: 12
(a) Sprint (90-100%): 2x
(b) Submaximální běh (70-80%): 4x
(c) Výklus (50%): 4x
(d) Chůze (20%): 2x

 


4) Přesýpací hodiny

Délka: 450-500 metrů
Interval zatížení: 2-3 minuty
Interval odpočinku: 45 vteřin (krátký), 60 vteřin (střední)
Počet opakování: 3-6x
Počet sérií: 3-5
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 10
(a) Sprint (90-100%): 2x
(b) Submaximální běh (70-80%): 3x
(c) Výklus (50%): 3x
(d) Chůze (20%): 2x

 


5) Pikachu

Délka: 450-500 metrů
Interval zatížení: 2-3 minuty
Interval odpočinku: 45 vteřin (krátký), 60 vteřin (střední)
Počet opakování: 3-6x
Počet sérií: 3-5
Odpočinek mezi sériemi: 2-3 minuty
Počet úseků: 16
(a) Sprint (90-100%): 2x
(b) Submaximální běh (70-80%): 4x
(c) Výklus (50%): 6x
(d) Chůze (20%): 4x

 


Tipy na vytrvalostní cvičení:


Pomůcky: 

- 18x kužel
- případně rozlišovací trika
- případně míč

 

TIP REDAKCE