AKTUALIZOVÁNO  V posledním týdnu sezóny 2013/2014 se na stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com budeme věnovat seriálům, které byly publikovány na těchto stránkách a tato cvičení jsou využitelná pro nadcházející letní přípravné období, případně na soustředění.
 
Cvičení seriálu s názvem Skotské běhy s míčem jsou inspirovány tréninkem fotbalové reprezentace Skotska. Cílem těchto cvičení obnova herní týmové kondice specifickou formou, tedy s použitím míče.
 
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Cvičení má být součástí hlavní části tréninkové jednotky, která je primárně kondiční.
 
Cílem herně-kondičního cvičení je zvýšit specifickou formou kondici týmu vše na hrací ploše a s použitím specických prostředků (vedení míče, přihrávky) a fotbalového míče. Do cvičení jsou zapojeni všichni hráči týmu, zatížení je rovnoměrně rozloženo, zatížení je střídavé, podobně jako v utkání.
 
 
Cílem cvičení je pracovat na udržení a zvýšení týmové kondiční připravenosti na hrací ploše, s použitím míče. V cvičení se střídají delší úseky zatížení a odpočinku.
 
Cílem herně-kondičního cvičení je zvýšit specifickou formou kondici týmu. Do cvičení jsou zapojeni všichni hráči týmu, zatížení je rovnoměrně rozloženo, zatížení je střídavé, podobně jako v utkání. Dochází k opakovanému zatížení s míčem, bez míče a odpočinku.
 
Cílem kondičního cvičení je zvýšit specifickou formou kondici týmu vše na hrací ploše a s použitím specických prostředků (vedení míče, přihrávky) a fotbalového míče. Do cvičení jsou zapojeni všichni hráči týmu, zatížení je rovnoměrně rozloženo, zatížení je střídavé, podobně jako v utkání. Dochází k opakovanému zatížení s míčem, bez míče a odpočinku.
 
Cílem herně-kondičního cvičení je obnovit nebo rozvíjet specifickou formou kondici týmu vše na hrací ploše a s použitím specifických prostředků (přihrávky, vedení míče, přihrávky) a fotbalového míče. Do cvičení je aktivně zapojena polovina hráčů týmu, druhá polovina hráčů plní roli pasivních, narážejících hráčů.  V cvičení dochází k opakovanému zatížení s míčem, bez míče a odpočinku.
 
TIP REDAKCE