Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

eliasova_100"Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," dodává autorka seriálu.

"Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka třináctého dílu seriálu Mgr. Martina Eliášová, která ho pojmenovala Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale.

Celý seriál vychází z její bakalářské práce, poslední článek měl název Bedení oblast

Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník uvolňovacích cviků - šíjová oblast

Cvik 1

VP: Mírný stoj rozkročný.
PP: Provádíme půlkruhy hlavou. Pohyb neprobíhá do záklonu.

Eliasova_sijova_oblast_1

Cvik 2

VP: Mírný stoj rozkročný.
PP: Ukláníme se pomalu na jednu a na druhou stranu. Hlava se nezaklání ani nepředklání – je ve středním postavení.

Eliasova_sijova_oblast_2

Cvik 3 

 VP:  Mírný stoj rozkročný. 
PP:   Otáčíme hlavu doleva a doprava. Záda jsou rovná.
CH: (U všech cviků) Ohnutá záda, předsunutá hlava, záklon.

Eliasova_sijova_oblast_3