Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

eliasova_100 FOTOGRAFIE  "Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," dodává autorka seriálu.

"Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová, která ho pojmenovala Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale.

Celý seriál vychází z její bakalářské práce, poslední dva články se jmenovaly Bedení oblast a Šíjová oblast

Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Svaly nártu, chodidla, prstů a oblasti kotníků 

Cvik 1

VP: Mírný stoj rozkročný, pravá na špičce. 
PP: Pravou DK lehce předsuneme a pokrčíme v koleni. Přeneseme váhu na bříška prstů. Koleno tlačíme dopředu a dolů.

Protahujeme svaly prstů a chodidla.

eliasova_strecink_svaly_nartu_chodidla_1

Cvik 2

VP: Mírný stoj rozkročný, pravá na špičce. 
PP: Prsty pravé končetiny opřeme horní stranou nohy o podložku. Koleno tlačíme dopředu a dolů.

Protahujeme svaly prstů a chodidla.

eliasova_strecink_svaly_nartu_chodidla_2

Cvik 3 

VP:  Mírný stoj rozkročný.
PP:  Malíkovou hranou tlačíme do podložky. Protažení svalů nártu a bérce.

Protažení svalů nártu a bérce.

eliasova_strecink_svaly_nartu_chodidla_3

Cvik 4

VP: Sed roznožný, jedna noha skrčená.
PP: Rukou tlačíme nárt směrem dovnitř a dolů.

Protahujeme svaly nártu a bérce, zároveň s nimi i hamstringy.

eliasova_strecink_svaly_nartu_chodidla_4

Další varianty:
Vtočená špička – Protahujeme zároveň m. tensor fasciae latae.
Vytočená špička – protahujeme i adduktory.