Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
eliasova_100 FOTOGRAFIE  "Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," dodává autorka seriálu.

"Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová, která ho pojmenovala Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale.

Celý seriál vychází z její bakalářské práce, poslední dva články se jmenovaly Šíjová oblast Svaly nártu, chodidla, prstů a oblasti kotníků.

Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Svaly lýtka I  

Cvik 1

VP: Vzpor stojmo.
PP: Levou mírně pokrčíme, pata protahované končetiny je na podložce.

Protažení celé zadní strany dolní končetiny od lýtek až po hamstringy.
Další varianta: Vzpor stojmo spojný, obě paty na podložce.

eliasova_strecink_svaly_lytka_I_1

Cvik 2

VP: Stoj spojný s oporou u stěny.
PP: Levou pokrčíme a předsuneme vpřed. Prsty obou končetin směřují dopředu, paty jsou na zemi. Pánev protlačujeme vpřed. Lze provádět i bez opory, tak že se dlaněmi opřeme o koleno pokrčené končetiny.
CH: Prohnutí v bedrech, zvednutá pata!

eliasova_strecink_svaly_lytka_I_2

Další varianta: Protažení ve stoji spojném s patami na zemi protahujeme obě lýtka najednou.

Cvik 3 

VP: Sed roznožný.
PP: Jednu končetinu pokrčíme. Ruku položíme na prsty nohy natažené DK. Chodidlo tlačíme do dorsální flexe – směrem k tělu. Protahujeme zároveň i hamstringy.
CH: Ohnutá záda.

eliasova_strecink_svaly_lytka_I_3