Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
eliasova_100FOTOGRAFIE   "Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," dodává autorka seriálu.

"Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová, která ho pojmenovala Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale.

Celý seriál vychází z její bakalářské práce. Předchozí příspěvek se věnoval také strečinku svalů lýtka.

Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

Svaly lýtka II

Cvik 1

VP: Stoj zkřižmo.
PP: Provedeme hluboký ohnutý předklon.
CH: Pokrčené DK v koleni, rovný předklon.

eliasova_strecink_svaly_lytka_II_1

Cvik 2

VP: Stoj rozkročný pravou vpřed.
PP: Provedeme hluboký ohnutý předklon, ruce volně. Nohy jsou propnuté. Vědomě uvolníme svaly v oblasti celé páteře, hlavu vyvěsíme volně dolů.
CH: Pokrčené DK, rovný  předklon.

eliasova_strecink_svaly_lytka_II_2


Cvik 3

VP: Leh na zádech, levá pokrčená, pravá přednožená.
PP: Ruce přitahují končetinu k trupu do krajní polohy, ne do bolesti. Důležitá je dorzální flexe v hlezenním kloubu přednožené končetiny.
CH: Pokrčená DK, zvednutá pánev z podložky, propnutá špička nohy.

eliasova_strecink_svaly_lytka_II_3

U všech těchto cviků zároveň protahujeme i lýtkové svaly.