Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
eliasova_100 FOTOGRAFIE   "Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," dodává autorka seriálu.

"Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová, která ho pojmenovala Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale.

Celý seriál vychází z její bakalářské práce. Předchozí dva příspěvky se věnovaly také strečinku svalů lýtka: 1.část  a 2.část

 

Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko. 

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

Svaly lýtka III

Cvik 1

VP: Sed roznožný, levá skrčená v koleni i kyčli.
PP: Tlačíme loktem do skrčeného kolene a zároveň se překláníme k natažené končetině.
CH:  Ohnutá záda.

eliasova_strecink_svaly_lytka_III_1

Protahujeme zároveň adduktory.

Cvik 2

VP: Sed roznožný, jedna noha skrčená v koleni, druhá propnutá.
PP: Předkláníme se k propnuté končetině. Spoluhráč může pomáhat tlačením do bederní oblasti. Je zde ale velice důležitá komunikace – protahovaný sděluje pocity, zda je ještě možné pokračovat, nebo jestli už cítí bolest.
CH: Pokrčená protahovaná DK.

eliasova_strecink_svaly_lytka_III_2

Cvik 3

VP:  Sed.
PP:  Špičky jsou ohnuté, záda rovná – protlačujeme bederní lordózu.
CH:  Pokrčené DK.

eliasova_strecink_svaly_lytka_III_3

Cvik 4

VP: Klek přednožný.
PP: Předkláníme se k propnuté končetině. Ohnutá špička u protahované končetiny. Stojná končetina svírá v koleni pravý úhel. Cvik je vhodnější provádět u opory, zvláště u sportovců se zkrácenými hamstringy, kterým může činit obtíže.
CH: U všech cviků na této straně.

eliasova_strecink_svaly_lytka_III_4