Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
eliasova_100 FOTOGRAFIE  "Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová, která ho pojmenovala Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale.

"Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," dodává autorka seriálu.

Celý seriál vychází z její bakalářské práce. Díl seriálu z minulého týdne se zaměřil také na adduktory

Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko. 

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Adduktory II

Cvik 1

VP: Sed roznožný do krajní polohy.
PP: Ukloníme se k jedné DK. Nohy jsou v dorzální flexi a přitahujeme trup pomocí rukou  k protahované končetině.
CH: Pokrčené DK.

eliasova_strecink_adduktory_II_1

Cvik 2

VP: Dřep rozkročný na celých chodidlech. Špičky nohou jsou vytočeny vně.
PP: Paže opřeme o stehna a lokty tlačíme kolena do stran.

eliasova_strecink_adduktory_II_2

Cvik 3

VP: Široký stoj rozkročný.
PP: Provedeme hluboký ohnutý předklon.

eliasova_strecink_adduktory_II_3

Při tomto cviku protahujeme i hamstringy.