Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
eliasova_100 FOTOGRAFIE  "Přestože v dnešní době je obvykle sam,ozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje" říká autorka seriálu. 

"Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová.

Poslední díl seriálu Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale se zaměřil také na adduktory. Celý seriál vychází z bakalářské práce autorky. Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko. V textu článků jsou užity následující zkratky: 

 

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Adduktory III

Cvik 1

VP: Stoj rozkročný.
PP: Přeneseme váhu na jednu DK, kterou pokrčíme. Její špička jej vytočená vně.

eliasova_strecink_adduktory_III_1

Zároveň s rotací pánve za pokrčenou DK protahujeme i ohybače kyčelního kloubu.

Cvik 2

VP: Stoj rozkročný, špičky nohou obě směřují vpřed.
PP: Přeneseme váhu na pokrčenou DK a snížíme těžiště.

eliasova_strecink_adduktory_III_2

Další varianta je s více pokrčenou stojnou končetinou a sníženým těžištěm.

Cvik 3

VP: Podpor na předloktích roznožný pokrčmo ležmo. Prsty nohou směřují do stran.
PP: Kolena a předloktí drží váhu celého těla. Neprohýbáme se v bedrech a protlačujeme pánev k  podložce. 
CH: Prohnutí v zádech. 

eliasova_strecink_adduktory_III_3

Zároveň protahujeme i ohybače kyčelního kloubu.