Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
eliasova_100 FOTOGRAFIE  "Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová.

Předchozí díl seriálu Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale se zaměřil na adduktory. Celý seriál vychází z bakalářské práce autorky.

"Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," říká autorka seriálu.


Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Přední strana stehen I  

Cvik 1

VP: Stoj na jedné, druhá flektovaná v koleni.
PP: Pánev podsazujeme, kolena držíme u sebe a rukou přitahujeme nárt k hýždím. Zde je velice výhodné použít postizometrickou relaxaci.

eliasova_strecink_predni_strana_stehen_I_1

Pro větší svalovou relaxaci je vhodnější cvik provádět u opory.

Cvik 2

VP: Výpad vpřed, kdy špičky nohou směřují vpřed.
PP: V ohnutém koleni je úhel větší než 90 stupňů. Pánev protlačujeme dolů a vpřed.

eliasova_strecink_predni_strana_stehen_I_2

Protahujeme zároveň i ohybače kyčelního kloubu.

Cvik 3

VP: Výpad vpřed.
PP: Stejný, pouze koleno protahované končetiny je na zemi a noha v plantární flexi. Ruce jsou opřené o koleno.

eliasova_strecink_predni_strana_stehen_I_3

Také protahujeme flexory kyčelního kloubu.