Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

eliasova_100 FOTOGRAFIE  "Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová.

"Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," říká autorka seriálu. Celý seriál vychází z bakalářské práce autorky.

Další díl seriálu Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale se zaměřil na Vzpřimovače páteře bederní oblasti a čtyřhranný bederní sval.

Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Vzpřimovače páteře bederní oblasti a čtyřhranný bederní sval I 

Cvik 1

VP: Stoj zkřižmo pravou přes levou.
PP: Hluboký ohnutý předklon doprava. Po výměně DK doleva.
CH: Pokrčené končetiny.

eliasova_vzprimovace_patere_I_1

Cvik 2

VP: Sed pokrčmo.
PP: Ruce spojíme pod koleny a vyhrbíme se. Zapojíme brániční dýchání („do břicha").

eliasova_vzprimovace_patere_I_2