Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

eliasova_100 FOTOGRAFIE  "Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová.

Seriál Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale pokračuje dalším dílem a zaměřuje se na Vzpřimovače páteře bederní oblasti a čtyřhranný bederní sval.

"Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," říká autorka seriálu. Celý seriál vychází z bakalářské práce autorky. Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Vzpřimovače páteře bederní oblasti a čtyřhranný bederní sval II 

Cvik 1

VP: Vzpor klečmo, kolena mírně od sebe.
PP: Vyhrbíme se a prodýcháme oblast beder, hlava je volně svěšená dolů.

eliasova_vzprimovace_patere_II_1

Poznánmka: Pokud jsou ruce blíž ke kolenům, cvik je účinnější.

Cvik 2

VP: Leh na zádech.
PP: Pokrčíme obě končetiny a přitáhneme k tělu. Opět prodýcháme.

eliasova_vzprimovace_patere_II_2 TIP REDAKCE 

Strečink: Přední strana stehen II (22.část)

Strečink: Přední strana stehen I (21.část)