Cvičení je kombinací herního cvičení s maximálním důrazem na kondiční stránku, především pak rychlostně-silové schopnosti, které jsou důležité především v soubojových situacích jeden na jednoho. Popisované cvičení je svou organizací podobné hernímu cvičení Soubojové situace 1:1 na branku v prostoru, ve kterém je cílem naučit hráče s míčem různým způsobům řešení mikrosituací jeden na jednoho na malém prostoru, kde se pohybují další protihráči.

Autor cvičení pojmenoval Kondiční souboje 1:1 na 5 branek s nahrávači a zaměřil se především na prosazení hráčů v soubojových situacích 1:1 na relativně velkém prostoru, důraz byl kladen na orientaci v prostoru, předvídavost a schopnost naučit se využívat ke spolupráci nahrávače na obvodu. Schopnost udržet míč pod tlakem soupeře se rozvíjí v cvičení Kondiční bago v šestiúhelníku, ve kterém je cílem udržet míč pod svou kontrolou především pomocí kombinace na jeden, dva doteky, s neustálým pohybem a správným výběrem místa před zapojením do kombinace. 


Herní cvičení zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky, protože cvičení je extrémně kondičně náročné (!). Cvičení musí předcházet důkladné rozcvičení a zapracování hráčů. Cvičení je určeno pro 16 hráčů, především pro dorostenecká mužstva a týmy dospělých, zvládnou ho však - při úpravě doby zatížení - i žákovská družstva.

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Tip na herně-kondiční cvičení dva na dva:


Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj nebo obnova rychlostně-vytrvalostních a rychlostně-silových schopností hráčů. Cvičení je prováděno herní specifickou formou v permanentních soubojových situacích jeden na jednoho (1:1) s cílem provést míč pod kontrolou pokud možno co největším počtem branek, ke spolupráci je možné využit nahrávače na obvodu. Od hráčů je v průběhu intervalu zatížení vyžadována maximální intenzita provádění.

 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry jsou obdélníku jsou 40x30 metrů
- v prostoru hrací plochy je umístěno rovnoměrně 5 průchozích branek (dle obrázku)
- velikost branky je 1,5 metru
- branky jsou vyznačeny pomocí met
- na obvodu je vždy umístěno dostatek míčů pro případné použití
- cvičení je určeno pro 16 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy
- aktivně v cvičení pracuje vždy 8 hráčů
- 8 hráčů (4:4) z každého týmů vytvoří 4 dvojice 1:1 
- každá dvojice 1:1 má vždy jeden míč
- hráči pracují pouze ve dvojicích, v trvalém souboji 1:1
- dvojice hráčů jsou stále, během intervalu zatížení neměnné
- zbývajících 8 hráčů se cvičení účastní pasivně jako nahrávači
- pasivní hráči jsou rovnoměrně rozmístění na obvodu herního prostoru

 

 


Popis herního cvičení:

- hráč s míčem se snaží provést míč co největším počtem branek
- míč si může narazit s libovolným nahrávačem na obvodu
- druhý (bránící, napadající) hráč se pokouší:
(a) zamezit provedení míče skrz malou branku
(b) konstruktivní odebrání míče
(c) a následně vlastní provádění míče skrz malé branky
- v případě ztráty míče další do hry rozehrává trenér

 

Trenérské poznámky:

- interval zatížení je doporučován v délce 90 vteřin 
- interval odpočinku by měl být 2 minuty
- počet opakování je 6x-8x
- počet sérií 1-3x
- v případě varianty s výměnou hráčů na obvodu se doporučuje 
(a) interval zatížení 3 minuty
(b) interval odpočinku zůstává stejná, tedy 2 minuty
(c) počet opakování 4x-6x


Varianty:

- herním prostorem může být jiný geometrický tvar (obdélník, kruh)
- dle počtu hráčů lze manipulovat s velikostí herního prostoru:
(a) zvětšit
(b) zmenšit
- malé branky lze umístit v prostoru nepravidelně
- malé branky mohou také mít různou velikost
- lze zvětší počet branek v prostoru na (6,7,8)
- cvičení může být určeno i pro jiný počet hráčů, podmínkou je sudý počet hráčů
- minimálním počtem je 8 hráčů
- hráči na obvodu nejsou rozmístění na obvodu rovnoměrně
- narážet je možné si pouze s hráči svého týmu

 

Tipy na hry zaměřené na presink:

 

Pomůcky:

- 8x meta (kloboučky, kuželky) na vyznačení hrací plochy
- 12x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 5x malá průchozí branka (nebo 10 větší kužel nebo tyče)

 

TIP REDAKCE