Řešení soubojových situací jeden na jednoho jsme se z pozice útočníka, ale i obránce věnovali v cvičeních Jdi a udělej ho! nebo Orientace v prostoru v souboji 1:1, kde vedle schopnosti prosadit se v souboji akcentujeme i kondiční složku cvičení v oblasti síly, koordinace, obratnosti a agility. 

Cvičení s názvem Kondiční souboje 1:1 v kosočtverci je ideální pro přípravné období, protože řešení herní situace jeden na jednoho předchází kondiční zatížení formou běžeckého úseku s několika změnami směru jak od obránce, tak od útočníka s míčem.   


Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je naučit hráče řešit soubojovou situaci jeden na jednoho na malém prostoru, kterému předchází kondiční zatížení v podobě koordinačně náročného běhu. Útočící hráč běh provádí s míčem u nohy, bránící hráč bez míče a po útočníkovi požadujeme požadujeme odvahu řešit souboj přímočarým způsobem. Bránící hráč musí mít maximální snahu po získání míče, jeho konstruktivním odebrání a případný vlastní protiútok.    

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je kosočtverec
- kosočtverec má rozměry:
(a) délka strany 8 metrů
(b) delší uhlopříčka 14 metrů
(b) kratší uhlopříčka 8 metrů
- rohy kosočtverce jsou vyznačeny pomocí kuželů
- u horního a dolního vrcholu kosočtverce jsou vyznačeny koncové trojúhelníky
- délka stran koncového trojúhelníku na obvodu kosočtverce jsou 2 metry
- cvičení je určeno pro dvě trojice hráčů (A-C) a (X-Z):
(a) jeden z trojice útočících hráčů (A) stojí v dolním koncovém čtverci
(b) jeden z trojice bránících hráčů (X) stojí v horním koncovém čtverci  
- ostatní hráči stoji mimo herní prostor
- hráč (A) má míč 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) vedením míče
- hráč (A) vede míč k levému vrcholu dolního koncového trojúhelníku
- vrchol trojúhelníku obchází a prochází s míčem u nohy spojnici horních vrcholů
- poté hráč (A) míč vede k pravému vrcholu dolního koncového trojúhelníku
- pravý vrchol trojúhelníku hráč obchází s míčem u nohy 
- následně opakovaně prochází s míčem u nohy spojnici horních vrcholů
- současně s hráčem (A) vyráží i bránící hráč (B)
- který zrcadlově obíhá vrcholy kuželů horního koncového trojúhelníku
- hráč (A) s míčem se pokouší přejít přes bránícího hráče (B)
- cílem hráče (A) je provést míč jednou z obvodových stran koncového trojúhelníku
- bránící hráč (B) se pokouší útočníka (A):
(a) vytlačit útočníka (A) do pozice, odkud nemůže míč provést koncovou zónou
(b) pokusit se o konstruktivní odebrání míče
- po skončení jednotlivé akce oba dva hráči vysprintují k bočním vrcholům kosočtverce
- a poté sprintují do své výchozí pozice
- do další akce se se zapojují hráči (B) a (Y)   

 

 


Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- je možné upravit velikost:
(a) herního prostoru kosočtverce
(b) koncových trojúhelníků
- útočící hráč míč:
(a) přihrává skrz jednu ze dvou obvodových stran trojúhelníku
(b) zašlapuje v koncovém trojúhelníku
- cvičení je zahájeno přihrávkou od bránícího hráče
- hráči cvičení míč vedou a ovládají "slabší" nohou
- počet hráčů:
(a) minimální 2
(b) maximální 12
- bránící hráč po oběhnutí dvojice met provádí obratnostní cvik (kotoul, leh, otočka, ...)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 8x kužel (meta, klobouček)
- 6x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE