Cvičením zaměřeným na nácvik soubojových mikrosituací jeden na jednoho (1:1) nebo dva na dva (2:2) jsme se věnovali v herních cvičeních Buď rychlejší a silnější v situaci jeden na jednoho, které svou organizací i průběhem hráče motivují a soutěživou formou vedou hráče ke zlepšování individuálních dovedností v podobě ovládání a vedení míče, kličkování, klamání tělem, obratnost při práci s míčem a schopnosti obcházení protihráčů nebo Zakonči a braň ve dvojicích, v průběhu cvičení dbáme na schopnost hráčů přeorientovat se z útočné na ofenzivní činnost a schopnost prosadit se v situacích dva na dva.

Herní cvičení s názvem Získej míč, uvolni se a zakonči se zaměřuje na úspěšné vyřešení herní mikrosituace na malém prostoru, kdy útočící hráč který přijmul míč ho musí provést přes malou průchozí branku, aby následně mohl zakončit. Změna pohybu hráče s míčem před zakončením dává prostor bránícímu hráči, aby včasným přistoupením a dobrým pozičním postavením zabránil vstřelení branky.

Cvičení je určeno pro věkové kategorie mladších a starších žáků nebo dorostence. Každé jednotlivé herní situace se účastní dva nebo čtyři hráči, podle toho, o jakou se jedná variantu cvičení.   

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení zaměřené na kličkování:

 


Cíl herního cvičení:

Cílem cvičení je nácvik herní soubojové situace jeden na jednoho, případně dva na dva, kdy hráči sprintem nabíhají do prostoru kam z jedné nebo druhé strany přichází přihrávka. Hráč, který míč získá je v pozici útočníka, hráče bez míče se dostává do role bránícího hráče. Hráč s míčem má za úkol zakončit do jedné ze čtyř malých branek, ale zakončení musí předcházet kontrolované provedení míče skrz průchozí branku, která je před brankou pro zakončení.

Bránící hráč se soustředí na rychle dostoupení hráče s míčem, vytváření tlaku na hráče s míčem a v první řadě zabránění vstřelení branky. V případě konstruktivního zisku míče se i druhý hráče pokouší o zakončení do libovolné branky.   

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry jsou 16x16 metrů
- rohy jsou vyznačeny pomocí kuželů
- ve středu každé strany je postavena malá přenosná branka
- před každou brankou je v ose hřiště postavena průchozí branka
- průchozí branka je dva metry před malou přenosnou brankou
- velikost průchozí branky je dva metry
- cvičení je určeno pro šest hráčů (A-F) do pole:
(a) červení (A-C)
(b) modří (D-F)
- červení hráči hráči stojí v levém horním rohu
- modří hráči jsou v pravém horním rohu
- v obou dolních rozích stojí trenéři s dostatkem míčů

 

 
Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje jeden z trenérů (T)
- přihrává míč do prostoru mezi průchozí branky 
- současně s přihrávkou startují hráči (A) a (D)
- hráč (A) míč přijme a dostává se do pozice útočníka
- hráč (D) je v souboji "druhý" a dostává se do role obránce
- hráč (A) ma za cíl provést míč libovolnou průchozí brankou 
- a zakončit do malé branky
- bránící hráč (D) se pokouší zabránit vstřelení branky
- bránícímu hráči to usnadňuje povinnost útočníka projít průchozí brankou
- v případě, že obránce (D) získá míč
- tak se pokouší o vlastní zakončení

 

 

Trenérské poznámky:

- interval zatížení jedné akce by měl být maximálně 15 vteřin
- při větším prostoru bude cvičení snažší pro útočníka a obráceně
- je dobré měnit nejen směr přihrávek, ale i jejich typ (polovysoká, skákavá, ...)
- cvičení může probíhat i v rámci individuálního tréninku pro dva hráče
- trenér může být pouze jeden a přihrávat pouze z jednoho rohu


Tipy na cvičení zaměřené na souboje jeden na jednoho:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost průchozích branek
(c) umístění (nesymetrické) postavení branek
- hráči startují z různých pozic (leh, sed, klek, ...)
- cvičení může být zahájeno autovým vhazováním

 

Pomůcky:

- 4x branka
- 8x meta
- 4x kužel
- 16x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE