Rozcvičení je nedílnou součástí každého tréninku i přípravy před zápasem. Pokud hráči absolvují před tréninkem a před zápasem stále stejné rozcvičení, tak se tato velmi důležitá část tréninku stává pro velkou většin z nich demotovující. V důsledku hráči mají tendenci stereotypní cvičení šidit, nejsou pak připraveni na na trénink nebo zápas a je tu velké riziko zbytečných zranění.      

Celý realizační tým by se měl při plánování tréninku snažit, aby jeho úvod nebyl monotonní. Cílem v úvodních cvičeních tréninku vždy musí být, aby hráči byli připravení na zatížení naplánované do hlavní části tréninkové jednotky. 

Připrav si průnikovou přihrávku

Cvičení s názvem Připrav si průnikovou přihrávku je vhodné pro úvod tréninku jako rozcvičení, které je organizováno ve dvou nebo třech skupinách. Po hráčích požadujeme komunikaci během přípravné kombinace.  

Cílem cvičení je naučit hráče připravit si přípravnou kombinaci mezi trojicí hráčů prostor pro zahrání přízemní průnikové přihrávky. Během přípravné kombinace se soustředíme na správnou techniku provedení přihrávky, kvalitu naražení a jeho načasování. Průniková přihrávka na střední vzdálenost musí být dostatečně přesná a důrazná.  

 


Pohyb za míčem při kombinaci

Cvičení vhodné pro úvodní část tréninku a rozcvičení, s názvem Pohyb za míčem při kombinaci, je zaměřeno schopnost hráčů rozhodovat se kdy a do jakého prostoru naběhnout, jak načasovat přihrávku nebo naražení a že je důležité nezůstávat při kombinaci a po přihrávce staticky zůstat stát na místě.    

Cílem cvičení, které je vhodné zařadit do rozcvičení v tréninku, je nácvik přízemní kombinace na jeden nebo dva doteky při které po hráčích požadujeme správný výběr místa, uvolnění se do prostoru, přijmutí míče a práci s ním, načasování přihrávky a schopnost narazit si míč se spoluhráčem. Po odehrání míče je cílem vyražení a okamžitý pohyb za míčem.  

 


Přihráj do rohu a běž

Cvičení Přihraj do rohu a běž je určeno pro týmové nebo skupinové rozcvičení, hráči si v cvičení průběžně mění tři role, s různou mírou intenzity zapojení do cvičení. Cvičení lze modifikovat počtem hráčů s míčem a počtem hráčů na obvodu.  

Cílem cvičení je příprava hráčů na zatížení v tréninku herní formou v podobě přihrávek, pohybu za míčem, přijmutí míče a jeho vedení v prostoru. Hráči ve cvičení střídají různé formy zapojení do cvičení, od intenzivního vedení míče, přes přihrávky a pohyb za míčem, po statické naražení míče na spoluhráče. 

 


Variabilní kombinace v obdélníku

Cvičení s názvem Variabilní kombinace v obdélníku je určeno pro rozcvičení ve skupinách po pěti nebo šesti hráčích, v cvičení jdou hráči po odehrání míče za ním, vyzkouší si jak naražení míče na jeden dotek, tak přijmutí míče a jeho vedení. 

Cílem cvičení vhodného pro rozcvičení před tréninkem nebo zápasem je nácvik kombinace mezi čtveřicí hráčů, kombinace probíhá na malém prostoru, ve většině případů na jeden dotek. V průběhu cvičení hráči střídají délku přihrávky a naražení od krátké po dlouhou. V cvičení dbáme na správné postavení a postavení těla při přijmutí míče a jeho odehrání.   

 


Opakované sklepnutí míče od útočníka

Cvičení s názvem Opakované sklepnutí míče od útočníka, které je určeno jak pro útočníky, tak pro ostatní pozice, je v rámci rozcvičení před tréninkem zaměřit se na předfinální fázi, která předchází vlastnímu zakončení. Situace je blízká utkání, vychází z obvyklých herních situací a proto se jedná o jedno z nejvhodnějších cvičení.    

Cvičení je organizačně jednoduché, nevyžaduje velký prostor a je určeno pro 4 hráče do pole. Zvládnou ho hráči věkové kategorie mladších a starších žáků. Jedinou zvláštností je přítomnost dvojice míčů, která zaručuje, že všichni hráči jsou neustále v permanenci.

Cílem cvičení je v rámci rozcvičení pracovat obvyklých herních činnostech a pohybech hrotového útočníka. Jde především o naražení míč na podhrotové hráče, přijmutí míče, otočení se s míčem, včetně jeho krytí. Během cvičení jsou aktivní i hráči středové řady, kteří si aktivně mění pozice a to ať už s míčem nebo bez míče. Hráči během cvičení pracují s dvojicí míčů, proto je třeba, aby mezi nimi probíhala intenzivní komunikace. 

 


Tandemy pro krajní obránce a záložníky

Cvičení s názvem Tandemy pro krajní obránce a záložníky je určeno pro rozcvičení ve skupině šesti hráčů, cvičení v sobě kombinuje vedle všech základních herních činností také taktické a poziční chování krajních nebo křídelních hráčů při tandemovém náběhu. 

Cílem cvičení je nácvik přenesení hry, přípravné kombinace, otevření prostoru pro tandemový náběh, načasování přihrávky i náběhu a náběh krajního hráče do volného prostoru. Krajní hráč musí míč přijmout a zahájit další akci. Během cvičení po hráčích požadujeme komunikaci a spolupráci při kombinaci a výměně místa hráčů.  

 

 

FC Bayern Mnichov: Seběhnutí na přihrávku

Cvičení Seběhnutí na přihrávku, které je vhodné zařadit do rozcvičení, našlo svou inspiraci v tréninkovém procesu bavorského velkoklubu FC Bayern Mnichov.

Cílem cvičení, které je určeno pro úvodní část tréninku, je naučit hráče správně načasovat seběhnutí pro přihrávku do správného prostoru, kam je sražena prvním dotekem průniková přihrávka. Po hráčích požadujeme vedle dobrého načasování i schopnost přijmout a zpracovat míč a navázat na předchozí kombinaci. 

 

 

Tip na související články: