Právě probíhající mistrovství světa ve fotbale v Rusku potvrzuje, že bez schopnosti rychlého a efektivního vedení a ovládání míče, s častými změnami směru a schopností adekvátně reagovat na vzniklou herní situaci není možné uspět. Proto je třeba se současnému největšímu nedostatku našich hráčů v mládežnických, ale i dorosteneckých a dospělých kategorií, včetně profesionálních soutěží, adekvátně věnovat v tréninkovém procesu   

Podobně jako na podzim loňského roku, tak i po skončení jarní části soutěže přinášíme soubor cvičení zaměřených na individuální techniku, práci s míčem, umění přijmout míč a prvním dotekem si ho připravit do správného prostoru. Tak aby mohl hráč pokračovat v herní akci a nebyl limitován špatným prvním dotekem nebo špatným zpracováním.   


Přijmi míč a přesně přihraj

Cvičení s názvem Přijmi míč a přesně přihraj je zaměřeno především na schopnost hráčů načasovat náběh a přijmout míč v pohybu proti přihrávajícímu spoluhráči, maximální důraz v cvičení musí dát hráči na první dotek s míčem a schopnost přesně přihrát z plného běhu.  

Cílem cvičení je naučit hráče přijmout míč od spoluhráče v plném běhu, hráč si musí míč při zpracování připravit tak, aby následně po krátkém vedení míče mohl přesně přihrát na spoluhráče, který musí načasovat náběh. Hráč po přihrávce na spoluhráče okamžitě vyráží vpřed bez míče.  

 

 

Přijmi míč, otoč se s ním a přihraj  

Cvičení s názvem Přijmi míč, otoč se s ním a přihraj je vhodné pro rozcvičení hráčů věkové kategorie starších žáků a dorostenců nebo jako hlavní část pro týmy přípravek a mladších žáků.  

Cílem cvičení je naučit hráče přijmout - v běhu proti hráči - směřující přihrávku, zpracovat míč prvním, maximálně druhým dotekem, posunout si ho do prostoru kam hráč povede míč, otočit se s ním na malém prostoru, provést ho krátkým úsekem maximální intenzitou a poté přesně přihrát spoluhráči a vyrazit sprintem za míčem. 

 


Živý slalom pro přípravky

Cvičení s názvem Živý slalom pro přípravky je určeno především mladším věkovým kategoriím, které se soustředí na technickou stránku vedení míče. V případě starších žáků a dorostenců je možné v cvičení akcentovat kondiční složku cvičení. 

Cílem cvičení je nácvik vedení a ovládání míče po předem určen trase, kdy hráč míč vede po obvodu herního prostoru a prochází slalom, který je postaven na všech stranách obdélníku. Hráči zakončují vedení míče přihrávkou na spoluhráče, po přihrávce hráč krátce vyráží za míčem. 

 


Vedení míče v kosočtverci pro přípravky

Cvičení s názvem Vedení míče v kosočtverci pro přípravky je určeno především pro nejmladší věkovou kategorii, kde cílem je nácvik ovládání míče, pro dorostence a dospělé je možné cvičení využít jako stanoviště kruhového tréninku pro 4 hráče.

Cílem cvičení je nácvik techniky a práce s míčem, vedení a ovládání míče po trase ve tvaru kosočtverce. Po předchozím intenzivním vedení míče hráči cvičení zakončují přihrávkou na spoluhráče, po finální přihrávce hráč krátce dynamicky vyráží za přihrávkou. Cílem také je, aby hráči získali jistotu při vedení míče, včetně schopnosti periferně sledovat svoje bezprostřední okolí. 

 


Tipy na související cvičení: