Kondičním hrám, které mají herně-fotbalovou podobu jsme se věnovali v článcích Hra 4:4 + 4 nahrávači v rozích, ve které je kladen důraz na orientaci v přehuštěném prostoru a schopnost komunikovat a předvídat vývoj kombinace, kterou je třeba vést pomocí krátkých přízemních přihrávek nebo Poziční hra 6:6+6 v trojúhelníku, která je určena pro 18 hráčů a díky svému počtu je vhodná pro přípravné období, kdy trenéři obvykle pracují s větším počtem hráčů.   

Hra s názvem Aerobní kondiční hra 6:6+1 je inspirována tréninkovou hrou trenéra Erika ten Haga, kterou před působením v Manchesteru United slavil úspěchy v Ajaxu Amsterdam. Hra má herně-kondiční charakter a cílem je rozvoj herní vytrvalosti a aerobní kapacity hráčů formou průpravné hry na velkém s prostoru s menším počet hráčů. 

Cvičení je určeno pro 13 hráčů do pole. Primárně je kondiční hra určena pro věkovou kategorii dorostenců a dospělých. Při úpravě velikosti herního prostoru a pravidel hry je možné zvážit zařazení hry do tréninku starších žáků. Hru je vhodné zařazovat například v průběhu přípravného období.


Tipy na průpravné hry:

 


Cíl kondiční hry:

Cílem kondiční hry je rozvoj dlouhodobé a střednědobé vytrvalosti herní formou s míčem. Cílem hry je rozvoj kombinační spolupráce hráčů týmu, který je v držení míče a schopnosti bránícího týmu vytvářet presinkové situace, vytvářet tlak na míč, pokoušet se o konstruktivní získání míče a v případě úspěšného pokusu rozvinutí vlastní kombinace. Cílem je rozvoj a podpora aerobní kapacity hráčů.

 


Organizace kondiční hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 50x50 metrů
- obvod herního prostoru je vyznačen pomocí met
- na úhlopříčkách herního prostoru jsou postaveny průchozí branky
- v každé úhlopříčce jsou postaveny dvě branky
- branky mají šířku 6 metrů a jsou 6 metrů od rohu herního prostoru  
- cvičení je určeno pro 13 hráčů v poměru 6:6+1:
(a) 6 hráčů útočícího týmu (útočící tým)
(b) 6 hráčů bránícího týmu (bránící tým)
(c) 1 neutrální hráč 
- útočící tým, který je v držení míče, má početní výhodu 7:6

 

 

Popis kondiční hry:

- hru zahajuje útočící tým s míčem
- cílem týmu s míčem je:
(a) držet míč pod svou kontrolou
(b) v průběhu kombinace přihrát míč skrz průchozí branky
- bránící tým má za úkol:
(a) přečíslovat prostor s míčem
(b) vytvářet presinkové situace
(c) pokoušet se o konstruktivní odebrání míče
(d) při zisku míče přenesení těžiště hry
(e) vedení vlastní kombinace 
- interval zatížení je 8 minut
- interval odpočinku je 1 minuta
- počet opakování 4x
- každý tým je 2x v pozici útočícího týmu a 2x jako bránící tým 

 


Trenérské poznámky:

- branky nemůže být dosaženo přihrávkou přes totožnou průchozí branku  
- okolo herního prostoru je potřeba rozmístit dostatek náhradních míčů
- je třeba hráče nabádat hráče k dobrému pozičnímu postavení
- hráči týmu bez míče by měli přečíslovat prostor s míčem
- je možné využít pravidla a omezení pro průpravné hry a cvičení
- hru je možné hrát v poměru:
(a) 5:5+3 (13 hráčů)
(b) 6:6+2 (14 hráčů)
(c) 7:7+1 (15 hráčů)
(d) 6:6+3 (15 hráčů) 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník)
(c) počet neutrálních hráčů (2,3) (extra hráčů)
(d) umístění průchozích branek
(e) počet průchozích branek (5-8)
(f) velikost průchozích branek (4-10m)
(g) počet hráčů zapojených do kondiční hry (4:4 až 11:11) 
- interval zatížení by se měl pochybovat v rozmezí 6-12 minut
- interval odpočinku mezi 1-3 minutami
- počet opakování 2-12x
- role útočícího týmu se mění po každé ztrátě míče
- hráči mají během hry omezený počet doteků (2,3)
- hráči mohou mít stanoven minimální počet doteků s míčem před jeho odehráním


Tipy na kondiční cvičení s míčem:


Pomůcky:

- 12x meta
- 10x míč
- 8x kuželů
- rozlišovací trika (3 barvy)

 

TIP REDAKCE