Úvodní a průpravnou část tréninku je možné vyplnit cvičením určeným pro celý tým jako Přihrávky mezi přebíhajícícmi hráči nebo cvičením pro menší skupiny hráčů Nekonečné přihrávky na diagonále
 
Průpravné cvičení s názvem Sprint za míčem po přihrávce je od trenéra Jiřího Formánka, klade si za cíl rozvoj schopnosti hráčů reagovat okamžitě po přesném odehrání míče průdkým vyražením za míčem.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení naučit hráče reagovat pohybem okamžitě poté, co míč přihrají spoluhráči. Po hráčích vyžadujeme vyražení maximální intenzitou na úseku 5-8 metrů, vždy s ohledem na konkrétní herní situaci. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 15x20 metrů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole
- v herním prostoru je vyznačeno 5 pozic:
(a) rozehrávající hráče (A+B) na delší straně
(b) středový hráč (C) taky na delší straně, ale na opačné
(c) krajní hráč (D+E)) na kratší straně, v 1/3 vzdálenosti od středovéhoo hráče
- rozehrávající hráči mají míč
- pozice jsou vyznačeny pomocí zapicovacích tyčí 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A) s míčem
- dává dloouhou přihrávku na středového hráče (C)
- po odehrání míče vyráží za přihrávkou, na pozici hráče (C)
- středový hráč (C) prvním dotykem míč naráží na hráče (D)
- po odehrání míče vyráží za přihrávkou, na pozici hráče (D)
- krajní hráč (D) dává dlouhou příčnou přihrávku na druhého krajního hráče (E)
- po odehrání míče vyráží za přihrávkou, na pozici hráče (E)
- v tento okamžik stejnou kombinaci zahajuje rozehrávající hráč (B)
- hráč (E) přihrávku od hráče (D) přijme, krátce míč vyvede
- a přihrává na hráče, který stojí na pozici (A)
- po přihrávce sprintuje na pozici hráče (A)
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- lze upravit velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 5x zapichovací tyč
- 2x míč
- 4x mety
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE