Fotbalovým rozcvičením, ve kterých hráči pracují v průpravných cvičeních s míčem, jsme se věnovali v článcích Přihraj a vysprintuj za míčem, ve kterém se zaměřujeme na pohyb hráčů, kteří si buď vymění pozice ve dvojici nebo postupně rotují po všech pozicích a nebo Pohraj si s míčem při fotbalovém rozcvičení, ve kterém se snažíme v pokud možno nejčastějším kontaktu s míčem a měli prostor v krátkém časovém úseku přijmout míč, vyrazit s ním a měnit směr vedení míče.

Šest variant cvičení s názvem Jednoduchý fotbalový přihrávkový diamant se zaměřuje na nácvik přihrávek a kombinace na třetího hráče, s důrazem na technické provedení. Všichni hráči jsou neustále v permanenci, v kontaktu s míčem. Cvičení zařazujeme do průpravné části tréninkové jednotky. U mužstev přípravek zařazujeme do hlavní části se zaměřením na tyto specifické herní činnosti.


Cvičení je vhodné pro rozcvičení ve fotbalovém tréninku ve všech věkových kategorií, především pak od mladších žáků po mladší dorostence. Cvičení je určeno pro 79 fotbalistů.

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení pro fotbalové rozcvičení:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je rozvoj kombinačních schopností fotbalových hráčů, především pak kombinace na třetího hráče. Pracujeme na zlepšení jejich pohybu po přihrávce, nácvik spolupráce při kombinaci přihraj a běž, orientaci v prostoru během přízemní kombinace, techniky a způsobu provedení přihrávek na krátkou a střední vzdálenost. 

V cvičeních se soustředíme a rozvíjíme správnou hru a techniku přihrávek prvním dotykem, postavení těla při kontaktu s míčem a vyražení hráče po odehrání míče.

 

 

Organizace průpravného cvičení: 

- herním prostorem je obdélník o rozměrech přibližně 20 x 18
- uvnitř herního prostoru je vyznačen pravidelný šestiúhelník (diamant)
- délka hrany šestiúhelníku je 10 metrů
- vrcholy šestiúhelníku jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole (A-G):
(a) u dolního kuželu stojí hráči (A) a (B)
(b) následně u každého kuželu, proti směru chodu hodinových ručiček, stoji jeden hráč (C-G)
- hráč (A) má u nohy míč

 

Popis varianty "A" průpravného cvičení:

- cílem je nácvik přízemní kombinace a přenesení hry na třetího hráče, po předchozím naražení
- rozehrávající hráč (A) po zemi přihrává na hráče (C)
- po rozehrání hráč (A) vyráží vpřed za míčem
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč před sebe, na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (A) dává přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (C) se rozbíhá do prostoru před hráčem (D)
- hráč (D) míč naráží míč na rozběhnutého hráče (C)
- cvičení se dokola opakuje na obvodu šestiúhelníku

 


Popis varianty "B" průpravného cvičení:

- cílem je nácvik přihrávek na střední vzdálenost a naražení míče hráči, který se uvolňuje do prostoru
- cvičení zahajuje hráč (C) pohybem proti rozehrávajícímu hráči (A)
- rozehrávající hráč (A) na střední vzdálenost přihrává po zemi na vzdálenějšího hráče (D)
- po odehrání míče jde hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (C) se vnější stranou otáčí a jde proti hráči (D)
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč proti noze hráči (C)
- cvičení se dokola opakuje na obvodu šestiúhelníku

 

 

Popis varianty "C" průpravného cvičení:

- cílem je nácvik  seběhnutí proti hráči s míčem, krátké naražení proti noze a uvolnění se do prostoru
- cvičení zahajuje hráč (C) pohybem proti rozehrávajícímu hráči (A)
- rozehrávající hráč (A) krátkou přihrávkou přihrává na hráče (C)
- po odehrání míče hráč (A) vyráží vpřed před hráče (C)
- hráč (C) se vnější stranou otáčí a obíhá kužel od kterého vybíhal
- hráč (A) dává přihrávku do nohy na hráče, který se uvolnil a má prostor přijmout míč
- hráč (A) jde na pozici hráče (C)
- cvičení se dokola opakuje na obvodu šestiúhelníku

 

 

Chceš vyzkoušet i variantu D, E a F? Podívej se na video na YouTube


Tipy na cvičení určené pro rozcvičení:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (nepravidelný šestiúhelník )
- cvičení může probíhat v opačném směru
- cvičení je možné provádět pouze "slabší" nohou
- cvičneí je možné zahajovat autovým vhazováním

 

Pomůcky:

- 6x meta
- 5x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE