Tréninkovým cvičením zaměřeným na techniku, kombinaci a práci s míčem, které jsou vhodné pro rozcvičení a průpravnou část, jsme se věnovali v článcích Pohraj si s míčem při fotbalovém rozcvičení nebo Fotbalové rozcvičení s míčem, ve kterém bylo cílem připravit hráče na zátěž specifickou formou pomocí naražení, jednoduchých přízemních přihrávek maximálně na vzdálenost 8 metrů, převzetí míče při správném postavení těla a techniku práce s míčem, kdy klademe důraz především na otočení s míčem.  

Cvičení s názvem Fotbalová kombinace na malém prostoru je zaměřeno na práci na malém prostoru, přihrávky na jeden, maximálně dva doteky a pohyb hráčů po odehrání míče, tak aby se znovu mohli opakovaně zapojit do kombinace. Během cvičení akcentujeme správné technické provedení přihrávek.

Cvičení je vhodné pro rozcvičení ve fotbalovém tréninku. Cvičení je určeno pro 5-6 fotbalistů věkové kategorie starších přípravek, žákovských týmů a týmů mladších dorostenců.

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení vhodné pro rozcvičení s míčem:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tréninkových cvičení je rozvoj kombinačních schopností na malém prostoru, na jeden na dva doteky. Po hráčích požadujeme aktivní pohyb po přihrávce, nácvik spolupráce při kombinaci přihraj a běž, orientace v prostoru při kombinaci, techniky a způsobu provedení přihrávek. V cvičeních se soustředíme a rozvíjíme správnou hru a techniku přihrávek prvním dotykem, přijmutí míče, postavení těla při odehrání míče, vyražení hráče po odehrání míče a hledání prostoru pro zapojení se do další kombinace.

 


Organizace průpravného cvičení: 

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 16x10 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na delších stranách herního prostoru jsou umístěny dva kužely
- vždy 4 metry od rohové mety:
(a) od levého dolního rohu
(b) od pravého horního rohu
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E):
(a) ve středu levé kratší strany jsou hráči (A) a (B)
(b) u levého dolního kuželu je hráč (C)
(c) u pravého horního kuželu stojí hráč (D)
(d) ve středu pravé kratší strany je hráč (E)
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení: 

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) po ze mi přihrává na hráče (C)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží a obíhá zvenku hráče (C)
- hráč (C) přijme míč a vyvádí ho do středu herního prostoru 
- hráč (C) přihrává na hráče (A), který nabíhá do tandemového náběhu
- hráč (A) dává delší přízemní přihrávku na hráče (D)
- hráč (D) prvním dotekem sráží míč proti hráči (C)
- hráč (C) kombinaci zakončuje přihrávkou na hráče (E)
- hráč se po kombinaci posouvají na pozice:
(a) hráč (A) na pozici hráče (C)
(b) hráč (C) na pozici hráče (E)
- další akci zahajuje z druhé strany hráč (E)
- cvičení se opakuje

 

 

Trenérské poznámky:

- intenzita provádění cvičení je na úrovni 50-65%
- délka intervalu zatížení podle zvolené varianty je mezi 3-8 vteřinami
- počet opakování v rámci jedné série je 10-25 opakování
- doporučeno je provádět ve 2-5 sériích 

 

 

Tipy na cvičení zaměřené na kombinaci:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) vzdálenost kuželů od rohových met (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení je možné zahajovat autovým vhazováním 

 

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 2x kužel
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 


TIP REDAKCE