Příspěvěk s třetí částí cvičení Španělská hvězdice s oběhnutím se svou organizací, tak jako první nebo druhý  díl, podobají cvičení Sprint za míčem po přihrávce
 
Dnešní cvičení je jednodušší, primárně je určeno pro tréninkový proces mládežnických kategorií a zaměřeno je především na nácvik přihrávky, naražení a herní obratnost a koordinaci.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení rozvíjet u mládežnických hráčů schopnost narazit si míč na krátkou vzdálenost a vzápětí přesně přihrát na střední vzdálenost. Okamžitě po finálním odehrání míče musí hráči pokračovat koordinačně náročnějším pohybem bez míče, který však není přímo za míčem.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- pomyslným herním prostorem cvičení je čtverec o rozměrech 20x20 metrů 
- v prostoru čtverce je vyznačen pětihran (hvězdice) 
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole
- v herním prostoru je vyznačeno pomocí zapichovacích tyčí pět vrcholů
- u každého z těchto vrcholů je dvojice hráčů
- jedna z dvojic hráčů má míč  
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- přihrává na prvního z dvojice z hráčů stojících po jeho pravé ruce
- rozehrávající hráč se okamžitě po odehrání uvolňuje do prostoru pro naražení
- hráč míč prvním dotykem naráží do prostoru před sebe
- rozehrávající hráč dává finální prohrávku ma další dvojic hráčů
- která stojí za skupinou se kterou si narážel míč
- okamžitě po odehrání obíhá po své pravé ruce tyč dvojice hráčů, se kterými si narážel
- po oběhnutí tyče se zařazuje do dvojice, kam dával finální přihrávku
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- lze upravit velikost herního prostoru (zvětšít/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 5x zapichovací tyč
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Průpravné cvičení: Narážečka na třetího ve čtveřici