"Jednou z možností jak se prosadit postupným útokem je jednoduchá kombinace středem pole s finální průnikovou přihrávkou na útočícího hráče, který se ve správný okamžik uvolňuje od bráníccího hráče," říká autor dnešního článku trenér Jiří Formánek, který publikoval například cvičení Střelba s trojitým naražením.  
 
První část seriálu s názvem Střelba v pětici je zaměřena jednoduchou spolupráci hráčů z hloubky pole a útočících hráčů, s důrazem na úvolnění útočících hráčů od obránců a dobře načasovanou finální přihrávku.   
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit útočící hráče správně načasovat naběh při finální přihrávce do prostoru pokutového území, všichni hráči kteří se zapojují do kombinace se klamavým pohybem musí uvolnit o pomyslných bránících hráčů.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem jsou polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 7-12 hráčů do pole
- brankář chytá v brance
- dva rozehrávající hráči stoji na polovině hrací plochy, na úrovni středového kruhu
- dva hráči stojí před úrovni pokutového území,
- každý na jedné straně, na úrovni malého brankového území
- jeden z hráčů stojí ve středu hrací plochy, 
- přibližně ve středu mezi polovinou a pokutovým územím
- míče mají hráči na polovině hrací plochy  
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje středový hráč pohybem prot hráči s míčem
- rozehrávající hráč přihrává na středového
- středový hráč prvním dotykem sráží míč zpět na rozehrávajícího
- okamžitě po odehrání míče se uvolňuje směrem k brance
- následně se uvolňuje útočník na straně rozehrávajícího
- který mu dává kolmou přihrávku
- útočník prvním dotykem míč sráží na hráče ve středu
- po sklepnutí míče se uvolňuje druhý útočník
- středový hráč dává finální průnikovou přihrávku na druhého útočníka
- útočník míč přijme, navádí ho k brance a akci zakončuje
- středový hráč se posouvá na pozici zakončujícího
- rozehrávající na pozici středového
- cvičení se opakuje z druhé strany 
 
Varianty:
 
- je možné změnit vzdálenosti mezi pěticí hráčů
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 10x míč
- 5x mety (kuželky)
 
 
 TIP REDAKCE