ZAKONČENÍ  Stejně jako v seriálu Střelba středem mimo osu, kde hlavním cílem bylo nácvik střelby před pokutovým územím, tak v pětidílném seriálu Střelba středem dle PSV Eindhoven, bylo cílem naučit hráče připravit si prostor pro zakončení útočné akce, kterému předchází přízemní kombinace ve středu pole. 
 
Třetí část seriálu Prokombinuj se středem a zakonči navazuje na druhý díl a je zaměřena na kombinaci ve středu pole před vlastním zakončením a skrytou finální přihrávku na nabíhajícího útočníka. Cvičení je organizováno produdovou metodou.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče kombinovat ve středu útočné poloviny hrací plochy a následně si připravit výhodnou střeleckou pozici pro jednoho z útočníků, kteří se předtím zapojují do kombinace. Zakončení akce předchází kombinace mezi čtveřicí hráčů, finální přihrávkou je sklepnutí jednoho útočníka na druhého zakončení z prostoru pokutového území.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- herní prostor je zúžen na prostor prodlouženého pokutového území 
- na brankové čáře je postavena 
- v herním prostoru je vyznačeno pět pozic pro hráče do pole:
(a) dva útočníci (levý, pravý) před pokutovým územím
(b) tři záložnící (levý, střední, pravý)
- brankář chytá v brance
- cvičení je určeno minimálně pro 5 hráčů do pole a brankáře
- levý a pravý krajní záložník mají k dispozici dostatek míčů
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje pravý záložník s míčem
- přihrává na levého útočníka
- po přihrávce přebíhá na pozici středního záložníka
- pravý útočník prvním dotykem míč sklepává na středního záložníka
- po přihrávce se vnější stranou otáčí a časuje svůj náběh do střelecké pozice
- střední záložník dává kolmou přihrávku na pravého útočníka 
- a přesouvá se na jeho pozici
- pravý útočník míč prvním dotykem sklepává na rozběhnutého levého útočníka
- po sklepnutí míče se pravý útočník přesouvá na pozici levého útočníka
- levý útočník míč přijme a navádí ho směrem k brance
- levý útočník akci zakončuje střelbou
- zakončující útočník se po zakončení přesouvá na pozici pravého útočníka
- cvičení se opakuje z druhé strany 
 
Varianty:
 
- je možné upravit postavení výchozích pozic hráčů
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek
- další 3 varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 1x branka (velká)
- 5x mety (kloboučky, kužely)
- 5x míč
- rozlišovací trika 
 
 TIP REDAKCE