Útočným kombinacím, které jsou zakončené střelbou, jsme se naposledy věnovali v článcích Zakončení z pozice hrotového útočníka nebo Obíhaná střelba do oblouku, ve kterém zakončující hráč střílí po dlouhém intenzivním běhu.

Cvičení Zakončení po kombinaci a průnikové přihrávce, a jeho tři varianty, hráče vedou k nácviku přípravné kombinace, změně těžiště a zakončení, kterému předchází průniková přihrávka z hloubky pole.   

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přípravné kombinace před zahráním průnikové přihrávky z hloubky pole na útočníka, který byl předtím zapojen do kombinace. Kombinace probíhá jak pomocí přízemní kombinace, tak dlouhými přihrávkami, kdy hráči mění těžiště hry. Útočník musí přijmout míč a následně rychle zakončit.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na polovině hrací plochy je vyznačen 5 pozic
- čtyři pozice tvoří obdélník, jsou umístěny v rozích
- delší strana herního prostoru je totožná s hranou pokutového území
- druhá delší strana prostoru je rovnoběžná s půlící čarou, 10 metrů od ní
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole a brankáře:
(a) hráči (A) a (E) jsou v levém horném rohu
(b) hráč (B) je v pravém horním rohu
(c) hráč (C) stojí v pravém dolním rohu
(d) hráč (D) je v levém dolním rohu
- hráči (A) a (E) mají k dispozici míč
- pátá středová pozice je v ose hrací plochy, ve třetině vzdálenosti 
- brankář chytá v brance  

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (D)
- po přihrávce hráč (A) přebíhá na pozici hráče (D)
- hráč (D) dává dlouhou přihrávku vzduchem na hráče (B)
- hráč (D) přebíhá po přihrávce na pozici hráče (C)
- hráč (B) míč přijme a přihrává na hráče (C)
- po přihrávce zakončující hráč (B) vyráží vpřed a obíhá středovou metu
- hráč (B) si po oběhnutí mety hledá prostor pro přijmutí míče
- hráč (C) dává průnikovou přihrávku na hráče (B)
- po přihrávce přebíhá hráč (C) na pozici hráče (B)
- hráč (B) přijímá míč a navádí ho do zakončení
- hráč (B) akci zakončuje 
- po zakončení přebíhá hráč do zástupu rozehrávajících
- další akci zahajuje hráč (E) 

 

Varianty cvičení:

- cvičení je možné zahajovat z druhé strany
- cvičení může být zahájeno výhozem/výkopem brankáře
- hráči provádí po odehrání míče obratnostní cvik
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- všechny čtyři varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Varianta 1:


 

Varianta 2:


 

Varianta 3:


Pomůcky:

- 1x branka
- 5x kužel (meta, kuželka, zapichovací tyč)
- 10x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE