4 VARIANTY  +  VIDEO  Zakončení akce, které předchází postupná přízemní kombinace jsme se věnovali v cvičeních Přihrávkový slalom se střelbou nebo v druhé části cvičení Střelba po naražení a po příčné přihrávce, které bylo inspirováno tréninkem Zbrojovky Brno.
 
Cvičení Obíhaná střelba do oblouku, stejně jako všechny jeho varianty, kombinují nácvik zakončení po sledu několika přihrávek na krátkou vzdálenost s intenzivním během na dleší vzdálenost od zakončujícího hráče.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik kombinace před zakončením akce. Hráči si postupnou kombinací, postupným útokem, připravuji pozici pro zakončení, která je vytvořena pro hráče vybíhajícího z rohu herního prostoru. Zakončující hráč zakončuje po dlouhém intenzivním běhu.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na průsečíku kruhové výseče a pokutového území jsou dvě zapichovací tyče
- v rámci herního prostoru jsou vyznačeny 4 herní pozice:
(a) pozice (A) na brankové čáře, na úrovní velkého vápna
(b) pozice (B) v rohu herního prostoru
(c) pozice (C) v rohu pokutového území
(d) pozice (D) na úrovni boku malého vápna, deset metrů před pokutovým územím
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole a 1 brankáře
- na každé pozici je jeden hráč
- pouze na pozici (A) jsou dva hráči, oba s míčem 
- brankář (G) chytá v brance
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (A) vpřed
- hráč (B) prvním dotykem přihrává na hráče (C)
- hráč (B) následně vyráží vpřed a velkým obloukem obíhá pozici s hráčem (D)
- hráč (C) sklepává míč proti hráči (A)
- okamžitě poté se hráč (C) otáčí a běží k hráči (D)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce hráč (A) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (D) sklepává míč proti hráči (C)
- hráč (C) dává finální přihrávku na obíhajícího hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a vede ho směrem k brance
- akci zakončuje vstřelením branky
- po akci zakončující hráč (B) přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (C) pokračuje na pozici hráče (D)
- hráč (D) jde do zástupu rozehrávajících hráčů
- cvičení se opakuje
 
Trenérské poznámky:
 
- cvičení je možné zařadit do tréninku s malým počtem hráčů
- obdobnou organizaci má cvičení Kombinace zpoza branky se střelbou
 
Varianty:
 
- zakončující hráč střílí před úrovní pokutového území
- zakončující hráč (B) vyvádí míč mimo zapichovací tyče
- je možné upravit postavení výchozích pozic hráčů (C) a (D)
- cvičení je možné provádět střídavě z jedné a druhé strany
- cvičení je možné zahájit výhozem brankáře
- cvičení je určeno maximálně pro 8hráčů do pole
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 2x zapichovací tyč
- 4x mety (kloboučky)
- 10x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE