5 VARIANT  +  VIDEO  "Každá pozice má svá specifika. Úkolem hráče na pozici vysunutého hrotového útočníka v rozestavení 4:2:3:1 nebo 4:3:3 je být cílovým hráčem u většiny útočných akcí a především být efektivní v zakončení," říká autor dnešního článku, který připomíná další cvičení pro útočníky Přihrávka do prostoru pro útočníka
 
Všechny varianty cvičení Zakončení z pozice hrotového útočníka hráče vedou k nácviku individuálního zakončení hrotového útočníka z prostoru pokutového území, kterému předchází jednodoteková kombinace ve středu hrací plochy.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je kombinace na jeden, dva doteky ve středu hrací plochy, která předchází individuálnímu zakončení hrotového útočníka. Hrotový útočník útočnou akci zakončuje z prostoru pokutového území, odkud statisticky padá nejvíce branek. Vedle vlastního zakončení je velmi důležité přijmutí míče útočníka, který ho dostává po přípravné kombinaci.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brakové čáře je postavena branka
- v prostoru mezi pokutovým územím a středovým kruhem je vyznačen obdélník
- obdélník má rozměry 16x12 metrů
- v prostoru před pokutovým územím je v ose hřiště zapichovací tyč
- cvičení je určeno minimálně pro:
(a) 6 hráčů do pole (A-F)
(b) 1-2 brankáře (G)
- brankář (G) chytá v brance
- hráči do pole jsou rozestavení v rozích vyznačeného obdélníku
- v levém dolním rohu stojí hráči (A) a (F), oba dva s míčem
- v pravém dolním rohu je hráč (B)
- uprostřed herního čtverce stojí hráč (C)
- v levém horním rohu je hráč (D)
- v prostoru před zapichovací tyčí stojí hrotový útočník (E)
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (B)
- po přihrávce vyráží na místo hráče, kterému přihrával
- záložník (B) dává delší přízemní přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce se hráč (B) přesouvá na pozici hráče (C)
- hráč (D) prvním dotykem sklepává míč na středového hráče (C)
- hráč (D) jde po sklepnutí na pozici hrotového útočníka
- hráč (C) dává finální přihrávku na hrotového útočníka (E)
- středový hráč (C) jde po finální přihrávce na pozici hráče (D)
- hrotový útočník (E) míč přijme zády k brance
- otáčí se s míčem směrem k brance a navádí míč do střelecké pozice
- akci zakončuje
- po vstřelení branky přebíhá hráč (E) do zástupu rozehrávajících 
- další akci zahajuje hráč (F)
 
 
Tipy na související cvičení:
 
Varianty:
 
- cvičení je možné zahajovat v pravém dolním rohu herního obdélníku
- cvičení je možné provádět z levé nebo pravé strany
- cvičení probíhá střídavě z obou stran najednou 
- postavení hráčů je možné přiblížit/oddálit od branky
- hrotový útočník akci zakončuje "slabší" nohou
- cvičení může provádět maximálně 8 hráčů do pole
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
 
Poznámky:
 
- podívejte se na na rozhovor: Odkud padá nejvíce branek?
- sklepnutí na podhrotového záložníka, který dává finální přihrávku najdete v cvičení Kombinace s hrotovým útočníkem
 
 
Pomůcky:
 
- 1x branka (velká)
- 4x kužely (mety, kloboučky)
- 1x zapichovací tyč (panák)
- 8x míč 
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE