Trénink pro přípravky by měl být vždy pestrý, pro hráče zábavný a tím pádem i zajímavý a motivují. Proto jsme hráčům a trenérům přípravek věnovali několik speciálních cvičení jako Narážečka a přihrávka pro přípravky nebo Jednoduchý slalom pro přípravky, jehož cílem bylo naučit hráče vést a ovládat míč na malém prostoru.

Cvičení Přihrávkový rohlík pro přípravky v sobě kombinuje několik základních herních činnost, které si musí hráči přípravek bezchybně osvojit. Jde především o pohyb bez míče, správný výběr místa spojený s přijmutím míče, jeho vedení a ovládání na malém prostoru a schopnost hráčů po sledu herních činností přesně přihrát. 

Cíl průpravného cvičení:


Cílem cvičení pro nejmenší fotbalisty je nácvik a rozvoj základní individuálních herních dovedností jako je výběr místa, přesná a dobře načasovaná přihrávka, přijmutí míče, jeho vyvedení a následná přihrávka na spoluhráče spojená s pohybem po odehrání míče. Pro hráče přípravek je cílem zvládnout tento sled činností správně technicky s postupně se zvyšujícími nároky na rychlost.

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- v levém horním rohu je zapichovací tyč
- v ostatních rozích jsou postaveny kužely
- na diagonále od zapichovací tyče je ve vzdálenosti 3 metrů postavena branka
- branka z kuželů má ve velikost dva metry
- cvičení je určeno pro 6 hráčů (A-C) a (X-Z), kteří jsou rozdělení do trojic
- první trojice (A-C) stojí v levém dolním rohu
- druhá trojice (X-Z) stojí v pravém horním rohu
- hráč (A) má míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (X)
- který vystartuje podél horní strany herního prostoru
- aby oběhl zapichovací tyč v levém horním rohu
- poté hráč (A) přihrává na hráče (X)
- okamžitě po přihrávce se hráč (A) rozbíhá a běží k zapichovací tyči 
- hráč (X) míč přijme a vede ho skrz branku z kuželů na diagonále
- poté co hráč (X) projde brankou přihrává na hráče (Y)
- po přihrávce hráč (X) vyráží k jedinému neobsazenému rohu herního prostoru
- který obíhá a dobíhá do zástupu hráčů (A-C)
- cvičení se opakuje ve dvojici hráčů (Y) a (A)

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět pouze ve čtveřici
- je možné posunout branku z kuželů na diagonále herního prostoru více ke středu
- hráči cvičení mohou provádět "slabší" nohou
- hráč s míčem cvičení zahajuje autovým vhazováním
- je možné zvětšit velikost branky
- je možné upravit tvar herního prostoru (obdélník)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube


Pomůcky:

- 1x zapichovací tyč
- 1x míč
- 3x mety
- 2x kužely
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE