Nácviku výběru místa a načasování tandemového náběhu jsme se věnovali v cvičeních Souhra čtyř hráčů ve čtverci nebo Tandemy při rozcvičení, ve kterém po hráčích požadujeme, aby se koncentrovali především na správné načasování přihrávek.

Cvičení s názvem Tandemy v pětici, které je organizováno v herním prostoru ve tvaru čtverce, je možné použit pro rozcvičení v tréninku nebo do hlavní části tréninku pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků. Výhodnou cvičení, že že do každé jednotlivé akce jsou zapojení tři hráči z pěti.  

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je rozvíjet u hráčů pěstovat schopnost správného výběru místa spojenou s uvolněním hráče do volného prostoru tandemovým náběhem na přihrávku od třetího hráče, který je zapojen do mikro kombinace. Během cvičení dbáme na správné načasování přihrávek, náběhu a přijmutí míče takovým způsobem, aby hráč mohl odehrát maximálně na druhý dotek.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- délka strana čtverce je 16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E):
(a) hráč (A) je ve středu levé strany
(b) hráč (B) stojí uprostřed horní strany
(c) hráč (C) je ve středu pravé strany
(d) hráč (D) stojí ve středu dolní strany
- v těžišti herního prostoru je hráč (E)
- hráč (A) má míč
 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje středový hráč (E)
- hráč (E) se rozbíhá proti hráči (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (E)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží vpřed do prostoru
- hráč (E) prvním dotekem naráží míč na hráče (D)
- hráč (E) po naražení přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (D) dává přízemní přihrávku na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (A) na jeden dotek nahrává na hráče (C)
- po přihrávce se hráč (A) otáčí a nabíhá proti hráči (B)
- hráč (C) příčně přihrává na hráče (B)
- od hráče (B) se cvičení opakuje

 

Tip na související cvičení:

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Chceš získat výhodu proti ostatním? Zaregistruj se a získáš další grafické varianty cvičení!

Varianty:

- herním prostorem nemusí být čtverec, ale obdélník s různým poměrem stran
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik
- hráči cvičení mohou provádět "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE