Příprava hráčů na zatížení v tréninku je součástí každé tréninkové jednotky, problematice rozcvičky jsme se věnovali v rozhovoru Rozcvička, správné zahřátí před tréninkem i zápasem, co by (ne)měla mít. Inspiraci z rozcvičky bundesligového klubu jsme promítli do cvičení Seběhnutí na přihrávku, ve kterém jsme se zaměřili především na správné načasování přihrávek a náběhu. 

Cvičení Přihraj do rohu a běž je určeno pro týmové nebo skupinové rozcvičení, hráči si v cvičení průběžně mění tři role, s různou mírou intenzity zapojení do cvičení. Cvičení lze modifikovat počtem hráčů s míčem a počtem hráčů na obvodu.  

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je příprava hráčů na zatížení v tréninku herní formou v podobě přihrávek, pohybu za míčem, přijmutí míče a jeho vedení v prostoru. Hráči ve cvičení střídají různé formy zapojení do cvičení, od intenzivního vedení míče, přes přihrávky a pohyb za míčem, po statické naražení míče na spoluhráče. 

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- délka strany čtverce je 16 metrů
- rohy čtverce jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 12 hráčů do pole
- hráči mají v cvičení tři různé role:
(a) středoví hráči (X) a (Y)
(b) hráči v rozích herního prostoru (K-N)
(c) hráči na obvodu herního prostoru (A-F)
- hráči (X) a (Y) jsou uvnitř herního prostoru a mají oba míč u nohy
- hráči (K-N) jsou v rozích herního prostoru
- hráči (A-F) jsou rozmístěni rovnoměrně na obvodu herního prostoru 

 

 
Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajují hráči (X) a (Y)
- hráči cvičená zahajují paralelně, vždy v jiné části herního prostoru
- hráč (Y) krátce vede míč k hráči v rohu (L), v pravém dolním rohu
- hráč (Y) přihrává na hráče (L)
- po přihrávce hráč vyráží za míčem a řadí se na pozici hráče (L)
- hráč (L) prvním dotekem zahrává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce rohový hráč (L) vyráží vpřed do herního prostoru
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na dalšího hráče (D) na obvodu
- hráč (D) míč přijme a vede míč do prostoru a k dalšímu rohovému hráči
- hráč (L) běží na volnou pozici hráče (D) 
- obdobně cvičení probíhá pro hráče (X)
- cvičení se opakuje 

 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- hráči míč vedou a přihrávají "slabší" nohou
- je možné změnit tvar herního prostoru na obdélník
- velikost prostoru cvičení je možné upravit (zvětšit/zmenšit) 
- minimální počet hráčů pro cvičení je 10 hráčů
- hráči v rozích povinně hrají na dva doteky
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Varianta 3

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 2x míč
- rozlišovací trika


TIP REDAKCE