Kombinaci a rotaci hráčů jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali například v cvičeních Rotace v šesti hráčích nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, ve kterém nám šlo o nácvik přízemní kombinace pomocí krátkých a dlouhých přihrávek, přenesení hry z jednoho do druhého těžiště a rotace hráčů za míčem.

Cvičení s názvem Přihrávky do pohybu v trojúhelníku, které je určeno pro skupinový trénink 5 hráčů, se zaměřuje na nácvik kombinace probíhající na jeden dotek, s uvolněním hráčů do volných prostorů, náběhu pro míč, jeho přijmutí a zapojení dalšího hráče do kombinace.  


Cvičení na kombinaci a hru prvním dotekem:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik pohybu a výběru místa u hráčů při jednodotekové kombinace. Po hráčích požadujeme pohyb proti míči, hledání prostoru, odpoutání hráčů od soupeřů, aktivní vyhledávání míče a aktivita při kombinaci. Během cvičení rozvíjíme i rotaci a pohyb hráčů bez míče, po hráčích požadujeme perfektní provedení přízemních přihrávek na krátko a střední vzdálenost.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 16x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na polovině hrací plochy je postavena dvojice zapichovacích tyčí
- rozestup zapichovacích tyčí je 6 metrů
- na úrovni pravé zapichovací tyče, ve čtvrtině prostoru, blíže k horní straně je kužel
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E):
(a) v pravém horním rohu stojí hráči (A) a (E)
(b) ve středu dolní strany je hráč (B)
(c) u levé zapichovací tyče stojí hráč (C)
(d) za pravou zapichovací tyčí, u kuželu je hráč (D)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce přebíhá rozehrávající hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) po zemi přihrává na hráče (C)
- po přihrávce hráč (B) vyráží vpřed do prostoru
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč a rozběhnutého hráče (B)
- v tento okamžik se rozbíhá hráč (D) k volné zapichovací tyči před sebou
- hráč (C) se otáčí, obíhá tyč a běží směrem k rozehrávajícím hráčů
- hráč (B) přihrává před zapichovací tyč na hráče (D) a jde na jeho pozici
- hráč (D) na jeden dotek naráží na rozběhnutého hráče (C)
- po naražení přebíhá hráč (C) na pozici hráče (D)
- hráč (C) přihrává na rozehrávajícího hráče (E)
- a dobíhá na jeho pozici
- další akci zahajuje hráč (E)

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- hráč (A) cvičení zahajuje:
(a) přihrávku vzduchem
(b) autový vhazováním
(c) vedením do středu vzdálenosti k hráči (B)
- cvičení je možné provádět z druhé strany
- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení dvojice tyčí uvnitř herního prostoru
(c) rozestup dvojice středových zapichovacích tyčí
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 1x kužel
- 2x zapichovací tyč
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE