Jak utkání vrcholných fotbalových reprezentačních akcí, tak utkání Ligy mistrů, případně Evropské ligy potvrzují, že bez schopnosti rychlého a efektivního vedení a ovládání míče, s častými změnami směru a schopností adekvátně reagovat na vzniklou herní situaci není možné uspět. Proto je třeba se současnému největšímu nedostatku našich hráčů v mládežnických, ale i dorosteneckých a dospělých kategorií, věnovat v tréninkovém procesu   

Po skončení podzimní části soutěže přinášíme soubor cvičení zaměřených na individuální techniku, práci s míčem, umění přijmout míč a prvním dotekem si ho připravit do správného prostoru. Tak aby mohl hráč pokračovat v herní akci a nebyl špatným prvním dotekem nebo zpracováním limitován v pokračování akce.

Nejoblíbenější cvičení na vedení, ovládání a techniku s míčem:

Vedení a ovládání míče po šachovnici
Přijmi míč, otoč se s ním a přihraj  
Vedení míče za roh ve čtveřici

Kombinace a přihrávky ve skupině 

Cílem cvičení je sled herních činnosti jako je přihrávka, naražení, náběh do volného prostoru, intenzivní vedení míče a kombinační spolupráce dvojice hráčů, která je zakončena přenesením hry na dalšího spoluhráče. Po hráčích požadujeme výborné technické provedení, koncentraci při práci s míčem a dynamický běh při výběru místa a po odehrání míče.    

Cvičení je určené pro šesti hráčů v sobě kombinuje schopnost přesně přihrát, naběhnout si do volného prostoru, přijmout míč a následně ho vést a ovládat a delší přízemní přihrávkou zapojit do kombinace dalšího.

 


Přijmi míč a pracuj s ním

Cílem cvičení je zlepšit u hráčů techniku práce s míčem, jeho přijmutí po přihrávce, ovládání při otáčení a ve slalomu a schopnost přesně přihrát po předchozím vedení míče. Po odehrání míče po hráčích požadujeme vyražení na prvních metrech. Po hráčích, kteří přijímají míč, požadujeme klamavé uvolnění a odpoutání od obránce a pohyb proti přihrávajícímu hráči. 

Cvičení je určeno pro pět hráčů a zvládnou ho hráči mladších a starších žáků.   

 


Zpracuj míč a pracuj s ním

Cílem cvičení je naučit hráče zpracovat míč zády k brance s míčem, otočit se s ním a pracovat s ním, vést ho, měnit směry vedení míče a poté přihrát po zemi, na střední vzdálenost na spoluhráče. Před přijmutím míče je hráč v pohybu, přijmutí míče neprobíhá na místě, ale v pohybu. Během cvičení je velmi důležitý první dotek s míčem a správné postavení těla.  

Po hráčích chceme, aby se během cvičení soustředili na první kontakt s míčem. 

 


Čtvercový slalom pro přípravky

Cílem cvičení, které je určeno pro nejmladší věkové kategorie přípravek U6-U10, je naučit hráče vést a ovládat míč na malém prostoru při probíhání krátkého slalomu ve čtverci a následně přesně přihrát na spoluhráče. Po hráčích požadujeme, aby při všech změnách směru běhu měli míč pod kontrolou. Po odehrání míče míče hráč vyráží jiným směrem než přihrával.

Cvičení je určeno pro skupinu 8 hráčů, kteří se pravidelně střídají při vedení a ovládání míče, který vedou skrz slalom, který je postaven na obvodu středové čtverce. V cvičení dbáme i na vyražení po odehrání míče na spoluhráče.  

 


Domácí úkol pro malé fotbalisty #1

Cílem domácího úkolu pro nejmenší fotbalisty je individuálně pracovat na zlepšení přesnosti, techniky a správné razance přihrávek na střední vzdálenost, přijmutí míče, jeho ovládání a práce s ním. Po přihrávce hráči musí vyrazit za přihrávkou s vybočením mimo přímý směr, přijmutí míče a jeho ovládání. V závislosti na počtu opakování a intenzitě provádění může mít cvičení i kondiční charakter.  

V domácím úkolu pro malé fotbalisty si procvičíme a zopakujeme správnou razanci a načasování přihrávek včetně přesnosti přihrávky, kdy hráč přihrává skrz malou branku z kuželů, vyražení za míčem po jeho odehrání, přijmutí míče a jeho kontrolu a ovládání při různých způsobech vedení.