"Schopnost hráčů vést a ovládat míč v předem daných podmínkách postaveného slalomu je důležitým předpokladem ke zvládání technicky náročnějších situací do kterých vstupují spoluhráči, soupeři a tlak na maximální rychlost provedení," říká trenér Jiří Formánek. 
 
Šestý díl seriálu Slalom 100x jinak navazuje na předchozí díly (první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý) a je zaměřen na  zlepšení schopnosti ovládání míče při jeho vedení slalomovou drahou, navíc doplněné o nácvik obhození a načasování přihrávky, podobně jako v cvičení Načasovaná přihrávka do běhu


Cvičení pro celý tým nebo tým rozdělený na dvě poloviny je možné zařadit do úvodní nebo průpravné části tréninku. Pokud je cílem především kondiční složka, tak až na začátek hlavní části, po důkladném rozcvičení.


Cvičení se zaměřením na techniku a ovládání míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je zlepšit u hráčů techniku práce s míčem, vedení míče a jeho ovládání míče v předem stanovených podmínkách slalomu. Ve složitějších variantách cvičení do vedení míče přidáváme rozvoj dovednosti obhození a načasování přihrávky. S přibývajícím počtem opakování po hráčích požadujeme vedle perfektního technického zvládnutí také rychlost a plynulost provedení, s důrazem na časté změny směru.

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace průpravného cvičení:
 
- prostorem cvičení je pomyslný obdélník o velikosti 15x20 metrů
- na začátku a na konci herního prostoru je postaven kužel
- vlevo a vpravo od těchto kuželů jsou postaveny dva slalomy
- každý slalom je postaven ze čtyř tyčí
- první a třetí tyč jsou vzdálenější od osy herního prostoru (10 metrů)
- druhá a čtvrtá tyč jsou blíže od osy herního prostoru (5 metrů)
- rozestupy mezi jednotlivými tyčei jsou 2-3 metry 
- cvičení je určeno pro 2-16 hráčů
- aktivně jsou do cvičení zapojeni dva hráči
- oba dva aktivní hráči mají míč
- hráči stojí u dolního kuželu, ve dvou zástupech, ve středu dolní strany

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajují dva hráči s míčem současně
- levý (červený) hráč první obíhá třetí tyč ve svém slalomu po své levé ruce
- otáčí se a běží k první tyči, kterou obíhá po levé ruce
- probíhá mezi druhou a čtvrtou tyčí
- běží k čtvrté tyči, kterou obíhá po své levé ruce
- otáčí se a běží k druhé tyči, kterou znovu obíhá po levé ruce
 - následně hráč obíhá kužel, který je postaven proti startovnímu
- poté se vrací s míčem u nohy ke startovnímu kuželu
- řadí se do zástupu na druhé straně
- pravý (modrý) hráč cvičení provádí stejně, pouze zrcadlově převrácené  
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:
 
- je možné upravit:
(a)  velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) upravit rozestupy tyčí 
- hráči cvičení provádějí "slabší" nohou
- cvičení může probíhat u varianty 1 a 4 bez míče
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit libovolnou tréninkovou plochu
 
 

 

Pomůcky:
 
- 2x míč
- 8x zapichovací tyč (tréninková figurína)
- 2x mety (kloboučky, kužely)
- případně dvě rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE