Nácviku zakončení z prostoru pokutového území, prvním nebo druhým dotekem jsme se věnovali v cvičeních Dvojitá střelba levou i pravou nohou, ve kterém klademe důraz na zakončení levou i pravou nohou v krátkém sledu po sobě nebo v cvičení Načasování finální přihrávky pro fotbalové útočníky, které je zaměřeno na nácvik načasování, seběhnutí a přijmutí míče zakončujícím útočníkem po finální přihrávce.

Cvičení s názvem Zakončení středem ve vysoké intenzitě v sobě jak herní, technickou, tak kondiční složku. Jednotlivá zakončení následují rychle za sebou. Před střelbou hráč nejdříve zahrává dlouhou přihrávkou, do prostoru kam přihrával sprintuje, aby se před zakončením následně zapojil do jednoduché kombinace, která předchází individuálnímu zakončení.

Cvičení je určeno pro 6-8 hráčů do pole a ideálně 2 brankáře, kteří se v brance po stanoveném počtu střel střídají v brance. Cvičení je určeno pro žákovské a dorostenecké kategorie. Cvičení je vhodné pro skupinový trénink, například útočníků, hráčů po zranění nebo pro pozápasový trénink hráčů, který neodehráli požadovaný počet minut. 

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na nácvik individuální střelby:

 

 

Cíl střelecko-kondičního cvičení:

Cílem cvičení je rozvoj jak střelecko-technické složky v podobě individuálního zakončení z prostoru pokutového území, kterému předchází jednoduchá kombinace a spolupráce dvojice hráčů v prostoru před pokutovým územím, tak kondiční složka, kdy zakončení probíhá v pravidelných intervalech, včetně intenzivních běžeckých úseků, které předcházejí střelbě.

Přestože je akcentována i kondiční složka, tak po hráčích požadujeme maximální efektivitu v zakončení. 

 


Organizace střelecko-kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je prodloužené pokutové území
- herní prostor je do hloubky 25 metrů od brankové čáry
- na brankové čáře je postavena branka
- metr před pokutovým územím je vyznačen čtverec
- rohy čtverce jsou vyznačeny pomocí tréninkových figurín
- rozměry jsou 7x7 metrů
- na brankové čáře jsou dvě výchozí hráčské pozice
- jsou vždy pět metrů od boční strany pokutového území
- cvičení je určeno pro:
(a) šest hráčů do pole (A-F)
(b) dva brankáře (G-H)
- u levé výchozí pozice stojí hráči (A) a (B)
- u pravé výchozí pozice jsou hráči (E) a (F)
- na dolní straně čtverce stojí hráč (D)
- uprostřed horní strany čtverce je hráč (C)
- v brance se střídají brankáři (G) a (H)
- u každé výchozí pozice na brankové čáře mají hráči dostatek míčů 

 

 

Popis střelelcko-kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A), z levé výchozí pozice
- hráč (A) dává delší přihrávku vzduchem na hráče (C)
- hráč (A) okamžitě po přihrávce vyráží a jde na pozici hráče (D)
- hráč (C) míč přijme a na jeden, dva dotek posílá kolmici na hráče (D)
- hráč (C) vyráží do levé nebo pravé strany čtverce
- hráč (D) prvním dotekem míč naráží na rozběhnutého hráče (D)
- narážející hráč (D) po naražení přebíhá na pozici hráče (D)
- rozběhnutý hráč (D) míč podruhé přijme a navádí ho do výhodné střelecké pozice
- z prostoru pokutového území hráč (C) zakončuje
- po zakončení hráč (C) přebíhá za hráče (B)
- další akci zahajuje hráč (E), z pravé výchozí pozice
- cvičení se opakuje

 

 

Trenérské poznámky: 

- po hráčích požadujeme, aby míč vždy navedli do pokutového území
- zakončení by mělo probíhat z prostoru, odkud statisticky padá nejvíce branek
- interval zatížení by měl být měl být 3-4 minuty
- interval odpočinku pak 1 minuta
- počet opakování v jedné sérii 2-4 opakování

 

 

Tipy na cvičení zaměřené na jednoduché zakončení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) vzdálenost čtverce od branky (kratší/delší)
(b) velikost samotného čtverce (větší/menší)
(c) umístění čtverce vzhledem k podélné ose hrací plochy 
(d) změnit tvar (obdélník/kosočtverec)
- první přihrávka na hráče (C) jde po zemi
- velkou branku lze nahradit trojicí malých branek (rozestup 3 metry) 
- po hráči vyžadujeme aby kombinace ve čtverci proběhla na jeden dotek

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 2x meta
- 4x tréninková figurína
- 15x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE