Zakončení v prostoru pokutového území vyžaduje od útočníků pohotovost a schopnost reagovat na vzniklou situaci, třeba v podobě nečekaného odrazu míče. Zakončení prvním dotekem si hráči mohou vyzkoušet v cvičení Zápasové zakončení z prostoru před brankou nebo Zakončení z vápna jako Lionel Messi, které je důkazem, že v jednoduchosti je krása.

Cvičení, které jsme pojmenovali Pohotová střelba prvním dotekem je organizačně nenáročné, je určeno pro skupinový trénink útočníků a záložníků. V průběhu cvičení se zaměřujeme na zakončení prvním dotekem, jeho efektivitu a správný výběr místa před zakončenín.


Tipy na cvičení se zaměřením na zakončení jedním dotekem:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem střeleckého cvičení je nácvik zakončení útočné akce prvním dotekem po přihrávce proti noze zakončujícího útočníka. V průběhu cvičení se zaměřujeme jak na správný výběr místa a načasování náběhu od útočníka, ale také načasování finální přihrávky od nahrávajícího spoluhráče. Zakončení probíhá z prostoru odkud statisticky padá nejvíce branek, proto po hráčích požadujeme maximální efektivitu v zakončení.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 20x30 metrů
- rohy obdélníku jsou vyznačeny pomocí kuželů
- ve středu kratších stran jsou umístěny přenosné branky
- na půlící čáře jsou postaveny dvě tréninkové figuríny
- tréninkové figuríny stojí 4 metry od boční strany herního prostoru
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 8 hráčů do pole (A-H)
- v pravém dolním rohu stojí hráči (A) a (B)
- u pravé tréninkové figuríny hráč (C)
- v pravém horním rohu je hráč (D)
- v levém horním rohu jsou hráči (E) a (F)
- u levé tréninkové figuríny stojí hráč (G)
- v levém dolním rohu je hráč (H)
- rozehrávající hráči (A), (B), (E) a (F) mají u nohy míč
- brankáři chytají v brankách

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A), který přihrává na středového hráče (C)
- okamžitě po přihrávce vyráží hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (C) prvním posouvá míč na hráče (D)
- okamžitě s přihrávkou hráč (C) vyráží vpřed
- a hledá si prostor na přední tyči
- hráč (D) prvním dotekem hledá nabíhajícího hráče (C)
- hráč (C) na jeden dotekem zakončuje útočnou akci
- po zakončení jde hráč (C) na pozici hráče (D)
- poté se hráč (D) přesouvá mezi rozehrávající hráče (E) a (F)
- další akci z druhé strany zahajuje hráč (E)
- cvičení se opakuje  

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit: 
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení středových tréninkových figurín (širší/užší/nesymetrické)
- cvičení je možné zahajovat z druhé strany
- první přihrávka jde vždy "vzduchem"
- cvičení je možné provádět postupně pouze z jedné strany 
- před branku je možné umístit 2-3 tréninkové figuríny v podobě obránců
- v případě cvičení bez brankářů je možné velkou branku nahradit dvojic malých přenosných
- maximální počet hráčů pro cvičení je 12 do pole
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 2x branka
- 4x kužel (meta, klobouček)
- 2x tréninková figurína (zapichovací tyč)
- 12x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE