1 HRÁČ  Podzimní část sezóny se pomalu blíží ke svému konci a vedle zasloužené dovolené se otvírá prostor pro zařazení individuálních cvičení pro jednotlivé hráče nebo malé skupiny hráčů. Buď v tréninkovém procesu pro celý tým nebo jako součást přechodného období jako příprava na zímní část přípravy.
 
Cvičení Kondice s míčem pro jednoho hráče mohou hráči použít jako individuální přípravu na zimní přípravné období, případně jako cvičení pro hráče po zranění v rekonvalescenci, při nabírání kondice, podobně jako čtvrtá část cvičení Individuální technika s míčem.
 
Cíl individuálního cvičení:
 
Cílem individuálního cvičení je rozvoj kondice jednoho hráče pomocí vedení a ovládání míče a běhu bez míče, v obou případech na krátkých úsecích s častými změnami směru. Hráč musí střídavě přijmout a zašlápnout míč.
 
 
Organizace individuálního cvičení:
 
- herním prostorem je kosočtverec
- délka strany kosočtverce je 6 metrů
- rohy kosočtverce jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro jednoho hráče
- hráč s míčem stojí u jednoho vrcholu kosočtverce
 
 
Popis individuálního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- dynamicky vyráží s míčem k vrcholu po levé straně od startovací mety
- hráč míč vede okolo mety a vede ho k vrcholu proti startovací mety
- u této mety hráč míč zašlápne a pokračuje k pravému vrcholu
- který hráč obíhá a pokračuje ke startovací metě
- startovací metu hráč obíhá a vrací se k pravé metě
- opět ji obíhá a intenzivním během pokračuje k horní metě
- zde hráč přijme míč a vede ho k levé metě
- levou metu hráč obchází s míčem u nohy 
- pokračuje ke startovací metě
- kde míč zašlápne a cvičení zde končí
- cvičení je možné několikrát opakovat  
 
Varianty:
 
- hráč cvičení provádí "slabší" nohou
- hráč cvičení provádí v protisměru
- je možné upravit délku strany kosočtverce
- další dvě varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- případně rozlišovací trika 
 
 TIP REDAKCE 
Trojúhelník s míčem u nohy (3.část)