Potřebuješ zapracovat na fyzičce, kondičně se udržovat v průběhu šíření koronaviru COVID-19, kdy nemůžeš trénovat společně s týmem? Nebo se potřebuješ připravit na přípravné období? Jsi po zranění a potřebuješ dohnat tréninkové manko? Předtím než se připojíš v přípravném období k týmu, tak je potřeba se připravit individuálně, jak kondičně, tak herně s míčem.

Třetí sada kondičně-herních cvičení s názvem Individuální kondiční fotbalový trénink před sezónou #3 je určena pro všechny mládežnické věkové kategorie, obvykle se takto připravují starší žáci, dorostenci a dospělí. Cvičení je určeno pro 1 hráče, který se sám individuálně připravuje, tak aby byl připraven na začátek přípravného období nebo si udržel úroveň své trénovanosti v období vyhlášeného nouzového stavu, kdy neprobíhají týmové fotbalové tréninky.


Tipy na cvičení zaměřené na ovládání míče:

 

Cíl kondičních cvičení na rychlost, ovládání míče a vedení míče:

Cílem herně-kondičních cvičení určených pro individuální trénink je rozvoj rychlostních a obratnostních schopností, vedení a ovládání míče, technika a práce s míčem v podobě obhození soupeře, případně zašlápnutí míče a schopnost přesně přihrát po předchozím běhu nebo zakončit do malé přenosné branky.

Všechna cvičení jsou ideální pro individuální přípravu před začátkem týmové přípravy, jako součást individuálního plánu nebo během pandemie šíření koronavirusu COVID-19, který omezil možnost společného týmového tréninku. Základní organizace cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 8x8 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- hráč stojí u levé horní mety

 

 

Organizace cvičení 1:

- v těžišti herního prostoru je umístěna tréninková figurína
- u každého z rohů herního prostoru je míč (4x)

 

Popis cvičení 1:

- hráč startuje a vyráží k levému dolnímu rohu
- zde přijme míč a vede ho směrem ke středové tréninové figuríně
- před tréninkovou figurínou míč zašlápne
- poté tréninkovou figurínu obíhá po své levé ruce
- po oběhnutí hráč sprintuje k levému dolnímu rohu, který také obíhá
- následně sprintuje k pravému dolnímu rohu, kde přebírá druhý míč  
- cvičení se opakuje pro všechny míče

 

 

Organizace cvičení 2:

- ve středu každé strany je umístěn míč
- u každého rohu je umístěna přenosná branka:
(a) u levého horního rohu je branky otočena směrem doprava
(b) u levého dolního rohu je branka otočena směrem nahoru 
(c) u pravého dolního rohu je branka otočena směrem doleva
(d) u pravého horního rohu je branka otočena směrem dolu
- hráč stojí ve středu horní strany

 

Popis cvičení 2: 

- hráč krátce vede míč směrem k levému hornímu rohu
- po levé straně levého horního kuželu posílá míč
- kužel obíhá po pravé straně, tak aby ho měl po levé ruce
- hráč zakončuje do branky u levé dolní branky
- poté hráč vyrazí k míči ve středu levé strany
- hráč míč přijme a cvičneí se opakuje

 

 

Organizace cvičení 3:

- ve středu každé strany je umístěna dvojice kuželů
- dvojice kuželů má rozestup jeden metr
- hráč stojí u levého horního kuželu a má u nohy míč

 

Popis cvičení 3: 

- hráč krátce vyvede míč, směrem k levému dolnímu kuželu
- u prvního kuželu dává krátkou přihrávku k druhému kuželu 
- po přihrávce vyráží a probíhá mezi dvojicí kuželů
- po proběhnutí se vrací k míči, který si přihrál podél levé strany
- míč přijme a vede ho k levému dolnímu rohu
- dolní roh obejde s míčem u nohy, tak že ho má po své pravé ruce
- cvičení se poté opakuje

 

 

Organizace cvičení 4:

- ve středu horní a dolní strany je zapichovací tyč
- u levého horního a pravého dolního kuželu je umístěn míč
- hráč stojí u levého horního kuželu a má u nohy míč

 

Popis cvičení 4:

- hráč s míčem u nohy vyráži k levému dolnímu rohu
- u levého dolního rohu míč zašlapuje
- poté sprintuje podél dolní strany
- zapichovací tyč obíhá dokola, po své levé ruce
- poté pokračuje sprintem k pravému dolnímu rohu
- u pravého dolního rohu hráč přijme míč a cvičení se opakuje  

 


Varianty: 

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) směr provádění cvičení
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- sprint k první metě hráč provádí pozadu
- hráč startuje do cvičení z různé pozice (sed, leh, klek, ...)

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 1x míč
- 1x tréninková figurína
- 4x přenosná branka (varianta)
- 4x zapichovací tyč (varianta)
- 8x kužel 
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE