Fotbal je, stejně jako celý svět, zasažen a ovlivněn šířením koronaviru COVID-19 a mnoho klubů a trenérů v České republice, stejně tak jako po celém světě, bude brzy muset učinit zásadní rozhodnutí. Jak dál s fotbalovým tréninkem?

Současná zdravotní krize, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli celosvětovému šíření koronaviru označila za pandemii, již sport a fotbalové soutěže i přípravu mládežnických fotbalistů, výrazně ovlivnila. Evropské ligové i pohárové soutěže byly buď přerušeny, jako například v České republice nebo Premier league, nebo dokonce zcela zrušeny, bez ambice soutěže v tomto soutěžním ročníku dohrát. 


Vláda ČR dne 12. 3. 2020 vydala své usnesení o vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších přísnějších mimořádných opatření, které je třeba bezezbytku respektovat a to i ve vztahu ke sportovní činnosti, například organizaci fotbalové přípravy v podobě fotbalových tréninků.

Z vládního krizového opatření vyplývá, že ve vazbě na fotbalový trénink jde především o zákaz konání všech veřejných, spolkových, sportovních i soukromých akcí s účastí přesahující 30 lidí a to od od pátku 13. 3. 2020 od 6:00 hodin.

Schválené Usnesení vlády nezakazuje vstup na všechna sportoviště, jak bylo v některých médií publikováno. Sportoviště, která nejsou explicitně vyjmenována v Usnesení vlády, jako například fitness centra, posilovny nebo bazény, mohou být v provozu, a to při striktním zachování maximálního počtu 30 osob. Jedná se o 30 osob na jednom sportovišti, v jednom okamžiku

Současně je potřeba si uvědomit, že vydané Usnesení vlády, respektive k němu vydávaná stanoviska či upřesnění, se mohou v čase měnit. Je třeba průběžně sledovat jak  stránky vlády, tak FAČR nebo ČUS.  

V návaznosti na výše uvedené je třeba na úrovni klubů a jednotlivých týmů rozhodnout o tom, jak bude a zda vůbec pokračovat tréninkový proces, případně na jak dlouho bude dočasně přerušen. Vždy s přihlédnutím k tomu, aby byla naplňována veškerá vládou přijatá opatření, s maximální možnou eliminací zdravotních a bezpečnostních rizik.  

 

 

Co doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO)?

  • pravidelně si umývejte ruce
  • používat dezinfekční prostředek na alkoholové bázi
  • nedotýkat se očí nosu a úst, protože virus se dostává do těla přes sliznice
  • při kašli a kýchání si zakryjte ústa a nos
  • pečlivě pečte maso a vejce
  • vyvarujte se úzkého kontaktu s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky respiračního onemocnění, jako je kašel a kýchání

 

 

Zrušit nebo nezrušit fotbalové tréninky?

V nadcházejících dnech, týdnech a měsících budou kluboví funkcionáři a fotbaloví trenéři čelit obtížnému rozhodnutí - měli by zrušit tréninkový proces a jak dlouho? Zdraví hráčů, bez ohledu na věk, a jejich rodin je samozřejmě prioritou číslo jedna. Současně si někteří trenéři kladou otázku, zda si hráči mládeže mohou dovolit vynechat na několik měsíců trénink, který je pro jejich vývoj tak důležitý?

Je to důležité a zodpovědné rozhodnutí. 

Portál fotbalových trenérů www.trenink.com v současné situaci doporučuje rozhodnout se pro individuální tréninky, jak v kondiční, tak herní oblasti. Pokud se rozhodnete pro individuální trénink, tak se vám pokusíme v nadcházejících týdnech pomoci.

Pokud se z nějaké důvodu rozhodnete nebo musíte rozhodnout organizovat společné týmové, případně skupinové tréninky, tak vždy musíte přijmout a dodržovat preventivní opatření ke snížení zdravotního rizika, a pokud možno zajistíte bezpečnost svých hráčů.

 


Jak připravit a zabezpečit týmový nebo skupinový trénink?

Koronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) se přenáší z člověka na člověka a podobně jako u příbuzných nemocí MERS a SARS nebo u chřipky jde o přenos kapénkami. Zatím není jasné, jak snadný je přenos z člověk na člověka. K přenosu většinou došlo při blízkém kontaktu s nakaženými. Je tedy samozřejmé, že trenéři i hráči by se měli řídit oficiálními radami, aby si pravidelně umývali ruce a nedotýkali se jejich obličeje. Může se však také šířit přímo od člověka k člověku, přičemž oficiální doporučení uvádějí, že jednotlivci by měli pokud možno udržovat odstup dvou metrů.

To představuje pro trenéry obtížnou situaci. Trenéři by měli preferovat cvičení, která jsou nekontaktního charakteru.

To platí i pro organizaci tréninku, kdy hráči v kabině i po tréninku by měli dodržovat potřebnou bezpečnou zónu dvou metrů. Hráči by se neměli shlukovat ve skupinách, ani po ukončeném tréninku.


TIP REDAKCE