Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Herně-taktickým hrám zaměřeným na schopnost týmu držet míč pod svou kontrolou, kombinovat pomocí dobrého výběru místa a v početní převaze, včetně častého přenášení hry jsme se věnovali v 3:3 v obdélníku s 3:3 nahrávači nebo 5:5 + 1 tvůrce hry a 4 neutrální nahrávači, ve které je kladen  důraz na orientaci v přehuštěném prostoru, přenesení těžiště hry a schopnost kombinovat pomocí krátkých přihrávek.   

Tréninková hra s názvem 6:6 a 3 tvůrci hry popisuje průpravnou hru, kde početní podmínky nejsou vyrovnané. Hráči s míčem jsou v početní výhodě, protože se do kombinace zapojují neutrální středoví hráči. Cílem hry je naučit hráče držet míč s omezeným počtem doteků, využívat ke změně rytmu hry tvořivé a kreativní hráče. Cvičení je také zaměřeno na orientaci v přehuštěném prostoru, přenesení těžiště hry a schopnost kombinovat pomocí krátkých přihrávek.

Hru zařazujeme především do hlavní nebo případně závěrečné části tréninkové jednotky, hra je určena mládežnickým věkovým kategoriím od mladších žáků. Velice vhodná je tato hra pro intervalové zatížení, stejně jako například Intervalová hra 2:2 s nahrávači.

 

Chceš podpořit www.trenink.com

Odebírej kanál YouTube

 

Tipy na hry zaměřené na vytváření presinkových situací:


Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je naučit hráče týmu s míčem držet míč s omezeným počtem doteků, v početně výhodné situaci a využít k tomuto držení kreativní a tvořivé, obvykle středové, hráče kteří mají za úkol měnit těžiště a rytmus hry. Důraz by měl být také kladen na orientaci v přehuštěném prostoru a schopnost komunikovat a předvídat vývoj kombinace.

Tým bez míče vedeme k vytváření presinkových situací, dobrému pozičnímu postavení a přesouvání společně s těžištěm hry. Bránící hráč mají za úkol pokusit se o konstruktivní odebrání míče a vlastní kombinace. Po týmu, který ztratil míč, požadujeme pokus o intenzivní represink.

 


Organizace průpravné hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- herní čtverec má rozměry 40x40 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- středy stran herního prostoru jsou vytyčeny pomocí met
- hra je určena pro 15 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení:
(a) na dva stejně početné týmy 6:6 (červení/modří)
(b) 3 neutrální "tvůrce hry" (černí)
- všichni hráči se pohybují pouze uvnitř hrací plochy
- hráči obou týmů mají počet doteků omezený na dva (2)
- tvůrci hry (N) počet doteků nemají omezený
- tvůrci hry (N) si nemohou přihrávat mezi sebou

 

 

Popis průpravné hry:

- cvičení zahajuje tým s míčem
- cílem týmu s míčem je: 
(a) udržet míč co nejdéle pod svou kontrolou
(b) měnit rytmus a tempo hry (dlouhé, krátké přihrávky)
(c) měnit těžiště hry, tak aby to bylo výhodné pro tým
(d) využít k držení míče hry tvůrce hry
(e) a tím pádem i početní převahu
- druhý bránící (napadající) tým se snaží získat napadáním míč
- při zisku míče se ho snaží pomocí tvůrců (N) udržet míč pod svou kontrolou
- akce končí:
(a) po vypršení časového limitu
(b) když míč opustí hrací plochu nebo hráč fauluje
(c) po předem stanoveném počtu přihrávek týmu držícího míč
(d) míče se musí při jeho držení dotknout všichni hráči týmu i nahrávači

 


Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení by měl být 3-4 minuty
- interval odpočinku 1-2 minuty
- počet opakování 4-6x


Tipy na hry s nahrávači:


Varianty:

- herní prostor může být upraven:
(a) zvětší se (kondiční zaměření)
(b) zmenší se (hráči s míčem se dostávají pod tlak)
(c) upraví se tvar (obdélník)
- týmy se v zahájení jednotlivé akce střídají
- hráči uvnitř hrací plochy mají omezený počet doteků na (3,4)
- tvůrci hry (N) si mohou přihrát, pouze však prvním dotykem
- povoleny jsou pouze přihrávky do úrovně kolen


Pomůcky:

- 8x meta (kloboučky, kužely)
- 8x míč
- 15x rozlišovací trika (3 barvy)
- malé přenosné branky (varianta cvičení)

 

TIP REDAKCE