Image Dnešní cvičení autora Jiřího Formánka v sobě spojuje přednosti dvou cvičení, která již vyšly na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com. Jedním z nich je Stromeček, který je zaměřen na přesnou přihrávku a neustálý pohyb a druhým pak seriál Přihrávky a narážečky do W, který měl tři [1] [2] [3] části.

Cvičení Kondiční stromeček je organizováno proudovou metodou na prostoru celého hřiště, prakticky všichni hráči jsou neustále v pohybu, čímž u hráčů rozvíjíme krátkodobou a střednědobou vytrvalost specifickým (herním) způsobem. Od hráčů vyžaduje technicky správné provedení i při únávě nastupující v průběhu cvičení.

Cvičení zařazujeme jako hlavní náplně tréninkové jednotky v průběhu přípravného období, zvládnou ho hráči dorosteneckých týmů a mužů, v případě organizace pouze na polovině je cvičení vhodné i pro mladší a starší žáky. Pro cvičení je třeba dostatečný počet hráčů, tak jak tomu v přípravném období bývá.

Cíl kondičního cvičení:

Kondiční cvičení je zaměřeno především na rozvoj krátkodobé vytrvalosti a střednědobé vytrvalosti specifickou, tedy herní formou. Cílem je nepřerušované provádění přesných přihrávek a naražení, převzetí míče do pohybu i s přibývající intenzitou a neustálý pohyb hráčů při výběru místa. Z křídelního prostoru vyžadujeme střílené centry na nabíhající zakončující hráče.


Popis kondičního cvičení:

- herním prostorem je celé hřiště
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře
(b) 12-20 hráčů do pole
- minimální počet hráčů do pole je 12
- cvičení je organizováno proudovou metodou
- rozestavení hráčů a met je dle nákresu
- cvičení se provádí paralelně na polovinách hrací plochy
- zahajují hráči A u základních met
- přihrávkou (1) na nejbližšího hráče B
- a jdou za přihrávkou - hráč B míč sráží (2) zpět a obíhá metu
- hráč A posílá (3) míč hráči B do běhu
- to samé se opakuje u následující mety
- u předposlední mety hráč D přijme přihrávku (7) od hráče C
- posune míč (8) na hráče E
- hráč E se odpoutává od poslední mety odpoutává a jde pro přihrávku
- tu sklepne (9) a zabíhá za kuželem do křídelního prostoru
- hráč D u předposlední mety mu dává pas (10) do křídla
- hráč E centruje (11) na hráče F nabíhajícího z hranice šestnáctky
- nabíhající hráč F zakončuje
- bere si míč a staví se na základnu protějšího stromečku
- hráči se po odehrání míče okamžitě během (70-80%) přesouvají na pozici následujícího hráče
- posuny hráčů jsou:
(a) A->B
(b) B->C
(c) C->D
(d) D->E
(e) E->F
(f) zakončující hráč F do druhého zástupu
- další hráč s míčem vybíhá vždy když se zahajuje kombinace mezi hráči u poslední mety
- doporučeným intervalem zatížení je 4-8 minut, počet opakování 2x - 6x

Varianty:

- pro mladší a starší žáky je možné využít pouze polovinu hrací plochy
- je možné centrovat na (levou/pravou) nohu
- hráči přihrávají pouze slabší nohou
- zakončení platí pouze prvním dotykem
- týmy soutěží o větší počet vstřelených branek

Pomůcky:

- 2x velké branky (přenosné)
- 16x míč
- 12x kužely (kloboučky, mety)
- 2x zapichovací tyče
- rozlišovací trika (2 barvy){comment}