3D ANIMACE  Střelbě z prostoru pokutového území jsme se věnovali v seriálu cvičení Zápasové zakončení v pokutovém území (4 cvičení) nebo Střelba od brankové čáry (4 cvičení), které je možné zařadit do tréninku, který je určen pro malý počet hráčů.
 
První díl seriálu s názvem Kondiční střelba se čtyřmi míči v sobě kombinuje rozvoj kondice a střelbu z prostoru pokutového území, z různých pozich na kterých jsou postaveny čtyři míče.  
 
Cíl individuálního cvičení:
 
Cílem individuálního kondičního cvičení je rozvoj kondiční složky herního výkonu specifickou formou s míčem. Hráč kombinuje delší běžecké úseky a změny směru běhu se střelbou z různých pozic vně nebo uvnitř pokutového území.  
 
 
Organizace individuálního cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- dva kužely jsou postaveny ve vzdáleosti 30 metrů od brankové čáry
- rozestup kuželů je 10 metrů
- 4 míče jsou postaveny na 4 pozicích:
(a) na značce pokutového kopu
(b) na vrcholu půlkruhu pokutového území
(c) na levé spojnici půlkruhu a hranice pokutového území
(d) na pravé spojnici půlkruhu a hranice pokutového území
- cvičení je určeno pro dvojici hráčů:
(a) brankáře
(b) hráče do pole
- hráč do pole stojí v prostoru mezi kužely
- brankář chytá v brance 
 
 
Popis individuálního cvičení:
 
- hráč startuje a běží k jednomu z míčů 
- prvním dotykem zakončuje 
- okamžitě po zakončení se hráč otáčí 
- a obíhá jeden z kuželů
- pokračuje během k míči na druhé pozici
- hráč podruhé zakončuje a opět obíhá startovací kužely
- cvičení se opakuje i pro zbývajícídva míče
- je třeba dodržet interval zatížení a odpočinku
 
Varianty:
 
- pořadí míčů je předem stanoveno
- je možné upravit vzdálenost dvojice kuželů od brankové čáry
- je možné upravit rozestup startovacích kuželů
- hráč nezakončuje prvním dotykem, ale po krátkém vedení míče  
 
Pomůcky:
 
- 1x velká branka
- 4x míč
- 2x kužely (mety, kloboučky)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Herní cvičení: 1:1 se sprintem od brankové čáry