V letošním roce jsem s trenéry na trenérských licencích začal řešit otázku. Kdo je vlastně úspěšný trenér přípravek? Nebo, jak vedení klubů hodnotí trenéry? Jedná se o otázku, kterou bychom si všichni trenéři, zejména v přípravkách, měli položit před tím, nežli předstoupíme před děti. Důležité je ujasnit si pohled také s rodiči a vedením klubu.

Z mého úhlu pohledu se za úspěšného trenéra může považovat ten, kdo v dětech dokáže vyvolat vášeň, zápal, chuť a děti mu na trénink chodí s nadšením a těší se. Takový trenér pak na tréninku nemá 10 dětí, ale třeba 20.  Dokáže je udržet svým přístupem a nadchnout je. Každý z nás by se měl dokázat do svých svěřenců vcítit a dokázat s nimi komunikovat jazykem, který je pro ně přirozený. 

Ovšem realita je jiná. Pro mnoho trenérů je úspěch počet zlatých medailí, počet vítězství, a to vše, bez ohledu na vývoj samotného hráče. Upřednostňujeme předčasné drilování a tlačíme na dokonalé zvládnutí činností i přesto, že děti zatím ještě dobře nechápou principy samotné hry, čímž jdeme proti přirozenosti a vývoji dítěte. Takový přístup nám jednoznačně přinese okamžitý výsledek, avšak je otázkou, zda tohle je náš cíl! 

Práce s dětmi je o trpělivosti, pomoci při hledání správné cesty a vytvoření dostatečného všeobecného základu pro následný specializovaný trénink ve starších kategoriích. Chceme vychovávat kreativní a variabilní hráče s pozitivní agresí. Může takovým hráčem být hráč, který v tréninku nedostane příležitosti hrát, vnímat prostor a samostatně řešit situace? A ještě jinak, může takovým hráčem být hráč, který v tréninku nezažije dostatek vášně a nadšení? Odpověď je jasná, nemůže

 

 

Nenechme na sebe vyvíjet tlak vedením klubu ani rodiči pro dosahování okamžitého výsledku. Jak si můžeme přečíst na mnoha dálnicích: „Trpělivost růže přináší, netrpělivost však přináší věnce“. Věnec může být symbolikou každého hráče, který skončí s fotbalem, protože si nemohl hrát a bavit se. 

Pojďme společně pracovat na tom, abychom všichni chtěli být úspěšní v tom, kolik připravených a nadšených fotbalistů předáme do starších kategorií, kolik dětí bude mít rádo fotbal, potažmo sport obecně. 

 

Tipy na cvičení pro kategorii přípravek:

Daniel Franc publikuje svoje názory také na svém blogu https://francdaniel.blogspot.com/.

 

TIP REDAKCE