"Jednou z možností jak se prosadit postupným útokem je jednoduchá kombinace středem pole s finální průnikovou přihrávkou na útočícího hráče, který se ve správný okamžik uvolňuje od bráníccího hráče," říká autor dnešního článku, který v miinulosti uveřejnil cvičení Střelba s trojitým naražením, které si mezi trenéry získalo oblibu především díky své jednoduchosti.
  
Třetí díl seriálu Střelba v pětici navazuje na dvojici předchozích částí (první, druhá). Tato část je zaměřena je na jednoduchou spolupráci hráčů ze středu pole a dvojice hrotových útočníků, kdy jeden z nich si pro míč sbíhá do hloubky pole. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit útočícího hráče správně načasovat naběh při finální přihrávce od druhého útočníka. Všichni hráči kteří se zapojují do kombinace se klamavým pohybem musí uvolnit o pomyslných bránících hráčů. V průběhu cvičení je klíčovou zakončující hráč, který se zapojuje do přípravné kombinace seběhnutím do hloubky pole a pak druhý útočník, který časuje finální přihrávku.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem jsou polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 7-12 hráčů do pole
- brankář chytá v brance
- dva rozehrávající hráči stoji na polovině hrací plochy, na úrovni středového kruhu
- dva hráči stojí před úrovni pokutového území,
- každý na jedné straně, na úrovni malého brankového území
- jeden z hráčů stojí ve středu hrací plochy, 
- přibližně ve středu mezi polovinou a pokutovým územím
- míče mají hráči na polovině hrací plochy  
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajují dva hráči: středový a útočník
- oba dva hráči si pohybem říkají o přihrávku od rozehrávajícího 
- rozehrávající přihrává na útočníka, který si sbíhá do hloubky pole
- útočník prvním dotykem míč sklepává na středového hráče
- po sklepnutí míče se otáčí a uvolňuje se do prostoru
- středový hráč míč první dotykem posouvá na druhého útočníka
- který je v pohybu po úrovní ofsajdového postavení
- druhý útočník tak časuje finální přihráhrávku na prvního útočníka
- který nabíhá z hloubky pole, kde míč sklepával
- útočník míč přijme, navádí ho k brance a akci zakončuje
- středový hráč se posouvá na pozici zakončujícího
- rozehrávající na pozici středového
- cvičení se opakuje z druhé strany 
 
Varianty:
 
- je možné změnit vzdálenosti mezi pěticí hráčů
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 10x míč
- 5x mety (kuželky)