"Správně načasovaný náběh, spolu se správným výběrem místa často trenéři považují za samozřejmost. Není tomu tak, nácvik výběrtu místa musí být součástí tréninkového procesu," říká autor dnešního cvičení.
 
Cvičení s názvem Jednoduchý přízemní centr je prvním z řady cvičení, které jsou primárně zaměřeny na výběr místa hráčů, kteří zakončují akci v pokutovém území.
 
Cvičení je vhodné pro mládežnické věkové kategorie od mladších žáků.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik přízemní přihrávky (centru) z křídelního prostoru, kam míč sklepává hrotový útočník. Cvičení klade důraz, vedle adresného a technicky správně provedeného centru, na správně načasovaný náběh dvojice útočících hráčů do pokutového území.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- v ose hřiště, před  5 metrů před pokutovým územím je postaven kužel
- další dsva kužele jsou jsou 12 metrů od pokutového území
- v prostoru mezi malým a velkým územím
- cvičení je určeno pro
(a) 1-2 brankáře
(b) 6-12 hráčů do pole
- u každé z met stojí jeden hráč
- krajní hráči mají k dispozici míče 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje jeden z krajních hráčů
- přihrává míč na hrotového útočníka
- okamžitě po odehrání míče je v pohybu vpřed 
- hrotový útočník prvním dotykem míč sklepává na rozběhnutého hráče
- v tento okamžik do pokutového území nabíhá druhý krajní hráč
- který nabíhá na první tyč
- hrotový útočník po sklepnutí nabíhá na zadní tyč
- křídelní hráč první dytek, přízemním centrem hledá nabíhající hráče
- po skončení akce s ehráči vrací na původní pozice
- pokračuje další trojice hráčů  
 
Varianty:
 
- lze libovolně upravit výchozí postavení trojice hráčů 
- centrující (přihrávající) hráči nemusí hrát míč prvním dotykem
- cvičení je možné doplnit o aktivně/pasivně bránící hráče
- trenér určuje, který z krajních hráčů zahajuje akci
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 6x míč
- 3x mety (kloboučky, kuželky)