3D ANIMACE  Seriál cvičení, který jsme pojmenovali Časování přihrávek ve čtverci, je určeno pro mládežnické týmy věkových kategorií přípravek a mladších žáků, případně jako varianta předzápasového rozcvičení před utkáním pro starší věkové kategorie.   
 
Obdobně jako v první části, tak v průběhu druhého dílu se hráči s míčem zaměřují na správné načasování přihrávky, hráči bez míče na správné a plynulé načasování náběhu na tuto přihrávku.
 
Cíl průpravného cvičení: 
 
Cílem cvičení je naučit hráče narazit si míč s nejbližším spoluhráčem a poté správně načasovat přihrávky do běhu na své rozběhnuté spoluhráče se kterým proběhla narážečka. Hráči bez míče musí reagovat na pohyb hráče s míčem a stejně dobře načasovat svůj náběh.
 
 

 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- délka strany čtverce je 12 metrů 
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole:
(a) hráč (E) v pravém dolním rohu
(b) hráč (A) s míčem ve středu pravé strany čtverce
(c) hráči (B) a (F) v pravém horním rohu
(d) hráči (C) a (G) v levém horním rohu 
(e) hráči (D) a (H) vlevém dolním rohu
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) přihrává prvním dotykem zpět na hráče (A)
- poté hráč (A) přihrává do středu horní strany
- za přihrávkou vyráží hráč (B)
- hráč (A) po odehrání míče jde za hráče (F) do pravého horního rohu
- hráč (B) přihrává na hráče (C)
- hráč (C) přihrává zpět na hráče (B)
- poté hráč (B) přihrává do středu levé strany
- za přihrávkou vyráží hráč (C)
- cvičení se opakuje dokola
 
Varianty: 
 
- cvičení probíhá v opačném směru
- hráči cvičení provádí slabší nohou
- po odehrání míče hráči provádí (obratnostní/koordinační) cvik
- je možné upravit velikost herního prostoru
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Načasování a pohyb na jeden dotek