3D ANIMACE  Kombinaci ve středu pole a následnému zakončení jsme se věnovali například v třetí části Zakončení po chytré kombinaci nebo Kombinace s hrotovým útočníkem, kde hráč nabíhá do zakončení z hloubky pole.
 
V druhé části seriálu Kombinace záložníků se zakončením, která navazuje na první část,  je cílem zakončení útočníka, které však je výsledkem kombinace a spolupráce záložníku, kteří pro něj připravují výhodnou střeleckou pozici. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cvičení je určeno pro nácvik kombinace záložníků a útočníků ve středu hrací plochy na útočné polovině. Cílem je příprava a vytvoření střelecké pozice pro útočníka, který dostává finální přihrávku do prostoru těsně před pokutové území, následně akci zakončuje střelbou. 
 
 
Orgnaizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- cvičení probíhá pouze ve středí zóně poloviny
- na brankové čáře je postavena branka
- na hřišti jsou vyznačeny 4 pozice:                
(a) útočník (D) před poktuvým územím
(b) levý záložník (A) uprostřed herního prostoru
(c) střední/defenzivní záložník (B) ve středovém kruhu
(d) pravý záložník (C) uprostřed herního prostoru 
- v brance chytá brankář (G)
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole a brankáře
- hráč v pozici (A) má míč
- na pozici (A) jsou dva nebo třei hráči
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A), který přihrává na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce vyráží vpřed, do středu pole
- hráč (B) míč naráží zpět na hráče (A)
- po naražení startuje hráč (B) směrem na hráče (C)
- hráč (A) posouvá přihrávku na hráče (D)
- po odehrání se přesouvá na pozici hráče (B)
- útočník (D) míč přihrává na hráče (C)
- vytváři si prostor pro náběh k brance
- hráč (D) prvním dotykem sráží míč na hráče (B)
- po sražení se otáčí a nabíhá směrem k brance
- hráč (B) dává přihrávku do běhu na hráče (C)
- po přihrávce hráč (B) přebíhá na pozici (C)
- hráč (C) dává finální přihrávku na hráče (D)
- hráč (C) se přesouvá na pozici hráče (D)
- hráč (D) míč přijme a akci zakončuje
- po zakončení přebíhá na pozici rozehrávajícího hráče (A)
 
Varianty:
 
- hráč (C) míč přijme, vede ho k brance a dává finální přihrávku na hráče (D)
- je možné zvětšit počet hráčů do pole, maximálně 8
- cvičení zahajuje výhozem brankář
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 6x míč
- případně rozlišovcí trika
 
 TIP REDAKCE